Research Article
PDF BibTex RIS Cite

HIÇKIRIK VE VADİDEKİ ZAMBAK ESERLERİNDE İMKÂNSIZ AŞK VE KADININ TOPLUMSAL ROLÜ

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 109 - 120, 30.06.2023

Abstract

Kerime Nadir, Türk Edebiyatında saygın bir yere sahip, aşk romanları ile tanınmış, Türk toplumunu derinden etkilemiş bir yazardır. Öyle ki, romanları sadece filmlere uyarlanmamış, birçok akademik çalışma ve lisansüstü tezinde konusu olmuştur. Nadir’in bu haklı ününün nedeni nedir? Zira Nadir, aşk ilişkisinin toplumsal normlarda iç dünyasını yansıtan geleneksel bir yönelimin çağdaş bir yorumcusudur. Romanlarındaki kahramanlar, genellikle aralarında mesafeler olan imkânsız aşk figürleridir. Zira eserlerine konu olan yüce duygularla bezeli gerçek aşk tasvirinde yakın akrabalık, yaş farkı ve zengin fakir karakterler çokça yer bulur. Eserin kahramanları genellikle gerçek aşkı arayan, hayatın dikenli yollarında birçok beklenmedik olaylarla karşılaşan, çile çeken nihayetinde gösterişte değil mutluluğun sadelikte erdemde sabırda fedakârlıkta ve asalette olduğunu anlayan yaralı ruhlardır. Bazen de bu katlanılmaz acılardan dolayı amansız hastalığa düşer ve hayata veda ederler. Nadir’in eserlerinde kaderin çizdiği yazgıyı kabul etmek yerine kaderimizi istersek değiştirebiliriz şeklinde bir seçim özgürlüğüne de atıf bulunmaktadır. Bu çalışmada Nadir’in Hıçkırık ve Honoré de Balzac’ın Vadideki Zambak adlı eserlerinde ana karakterler aşk ve kendi kaderini belirleyebilme imkânı açısından içerik analizi yapılarak karşılaştırılmaktadır. Hıçkırık romanındaki Nalan ile Vadideki Zambak’daki Henriette’in benzer kişilik yapıları ve davranış özellikleri izlenmiştir. Aynı zamanda bu iki kadının toplumsal rollerini gözeterek nasıl kendilerinden feragat ettikleri ve özgür seçim yapamadıkları ortaya konmuştur.

Supporting Institution

Kocaeli Üniversitesi

References

 • Asiltürk, B. (2017). Kerime Nadir’in Romanlarında Aşk: O Amansız Hastalık. Türk Dili, 67 (782), 132-138. Brix, M. (2000). Balzac: Amour Et Jeux De Masques. Francofonia, 39, 59–71.
 • http://www.jstor.org/stable/43016118
 • Comfort, K. A. (1998). Floral Emblems of Health in Balzac’s Le lys dans la vallée. Dalhousie French Studies, 44, 31–38. http://www.jstor.org/stable/40836458
 • Dargan, E.P.(1918). Studies in Balzac. II. Critical Analysis of Realism. Modern Philology , 16(7), 351-370 De Balzac, H. (2022). Vadideki Zambak. (Tahsin Yücel, Çev.), 29. Baskı, İstanbul: Can Yayınları.
 • Flaubert, G. (2015). Madam Bovary. İstanbul: Panama Yayıncılık.
 • Hastings, W. S. (1916). An Unpublished Letter of Honoré De Balzac. Modern Language Notes, 31(4), 245–247. https://doi.org/10.2307/2915742
 • Gest, J.M. (1911). The Law, and Lawyers of Honoré de Balzac. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, 60(2), 59-92
 • Gue'rard, A.L.(1925). Honoré De Balzac: I. The Life of Balzac. Southwest Review, 10 (2), 46-55.
 • Gui, T. (2022). Coping With Parental Pressure to Get Married: Perspectives From Chinese “Leftover Women.” Journal of Family Issues, 0(0). https://doi.org/10.1177/0192513X211071053
 • Gümüş, G. (2019). Kerime Nadir’in Öyküleri Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Heathcote, O. N. (1979). Time and Félıx De Vandenesse: Notes on the Opening of “Le Lys Dans La Vallée.” Nineteenth-Century French Studies, 8(1/2), 47–52. http://www.jstor.org/stable/23536051
 • Jamieson, Lee. "The Recurrent Theme of Love in Shakespeare's Plays." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/love-in-Shakespeare-2985056.
 • Jordan, B. (2005). Social Theory and Social Policy: Choice, Order and Human Well-being. European Journal of Social Theory, 8(2), 149–170. https://doi.org/10.1177/1368431005051761
 • Inside Out (2015). Filmakinesi. Inside Out - Ters Yüz 2015 Filmi HD Full izle (filmmakinesi1.com)
 • Locke on Freedom. (2020). Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/locke-freedom/
 • Luchte, J. (2009). The Body of Sublıme Knowledge: The Aesthetıc Phenomenology of Arthur Schopenhauer. Heyj L. 228–242.
 • Maçka Palas’ın tarihi yazıldı. Hürriyet (11 Temmuz, 1999). https://www.hurriyet.com.tr/gundem/macka-palas-in-tarihi-yazildi-39090634
 • Mazaheri, H. J. (1998). La symbolique de l’Orient dans Le lys dans la vallée. Dalhousie French Studies, 43, 161–172. http://www.jstor.org/stable/40837241
 • Michel, A. (2004). Balzac: la musique, la mort et la religion. Revue d’Histoire Littéraire de La France, 104(3), 527–534. http://www.jstor.org/stable/40535188
 • Nadir, K. (1980). Zambaklar Açarken. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Nadir, K. (1981). Romancının Dünyası. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri. Nadir, K.(1984). Aşk Hasreti. İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri.
 • Nadir, K.(2018). Hıçkırık. İstanbul: Doğan Kitapçılık. ISBN: 9786050948981
 • Pinel, E.(2022). Honoré de Balzac, chef de file du réalisme. https://www.lumni.fr/article/honore-de-balzac-chef-de-file-du-realisme
 • Przyboś, J. (1986). L’Épistolarité déchiffrée: Étude sur “Le Lys dans la vallée” de Balzac. Modern Language Studies, 16(2), 62–70. https://doi.org/10.2307/3195073
 • Ters Yüz (30.11.2016). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iXJHXqmJv70
 • Yıldız, AD (2017). Kerime Nadir Romanlarında “Ortak Yapı” ve Ortak Yapıda Yorumlanan “Aşk’tan Evlilik’e” Meselesi. Türk Dili, 67(782), 152-160.

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 109 - 120, 30.06.2023

Abstract

References

 • Asiltürk, B. (2017). Kerime Nadir’in Romanlarında Aşk: O Amansız Hastalık. Türk Dili, 67 (782), 132-138. Brix, M. (2000). Balzac: Amour Et Jeux De Masques. Francofonia, 39, 59–71.
 • http://www.jstor.org/stable/43016118
 • Comfort, K. A. (1998). Floral Emblems of Health in Balzac’s Le lys dans la vallée. Dalhousie French Studies, 44, 31–38. http://www.jstor.org/stable/40836458
 • Dargan, E.P.(1918). Studies in Balzac. II. Critical Analysis of Realism. Modern Philology , 16(7), 351-370 De Balzac, H. (2022). Vadideki Zambak. (Tahsin Yücel, Çev.), 29. Baskı, İstanbul: Can Yayınları.
 • Flaubert, G. (2015). Madam Bovary. İstanbul: Panama Yayıncılık.
 • Hastings, W. S. (1916). An Unpublished Letter of Honoré De Balzac. Modern Language Notes, 31(4), 245–247. https://doi.org/10.2307/2915742
 • Gest, J.M. (1911). The Law, and Lawyers of Honoré de Balzac. University of Pennsylvania Law Review and American Law Register, 60(2), 59-92
 • Gue'rard, A.L.(1925). Honoré De Balzac: I. The Life of Balzac. Southwest Review, 10 (2), 46-55.
 • Gui, T. (2022). Coping With Parental Pressure to Get Married: Perspectives From Chinese “Leftover Women.” Journal of Family Issues, 0(0). https://doi.org/10.1177/0192513X211071053
 • Gümüş, G. (2019). Kerime Nadir’in Öyküleri Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Heathcote, O. N. (1979). Time and Félıx De Vandenesse: Notes on the Opening of “Le Lys Dans La Vallée.” Nineteenth-Century French Studies, 8(1/2), 47–52. http://www.jstor.org/stable/23536051
 • Jamieson, Lee. "The Recurrent Theme of Love in Shakespeare's Plays." ThoughtCo, Feb. 16, 2021, thoughtco.com/love-in-Shakespeare-2985056.
 • Jordan, B. (2005). Social Theory and Social Policy: Choice, Order and Human Well-being. European Journal of Social Theory, 8(2), 149–170. https://doi.org/10.1177/1368431005051761
 • Inside Out (2015). Filmakinesi. Inside Out - Ters Yüz 2015 Filmi HD Full izle (filmmakinesi1.com)
 • Locke on Freedom. (2020). Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/locke-freedom/
 • Luchte, J. (2009). The Body of Sublıme Knowledge: The Aesthetıc Phenomenology of Arthur Schopenhauer. Heyj L. 228–242.
 • Maçka Palas’ın tarihi yazıldı. Hürriyet (11 Temmuz, 1999). https://www.hurriyet.com.tr/gundem/macka-palas-in-tarihi-yazildi-39090634
 • Mazaheri, H. J. (1998). La symbolique de l’Orient dans Le lys dans la vallée. Dalhousie French Studies, 43, 161–172. http://www.jstor.org/stable/40837241
 • Michel, A. (2004). Balzac: la musique, la mort et la religion. Revue d’Histoire Littéraire de La France, 104(3), 527–534. http://www.jstor.org/stable/40535188
 • Nadir, K. (1980). Zambaklar Açarken. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
 • Nadir, K. (1981). Romancının Dünyası. İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri. Nadir, K.(1984). Aşk Hasreti. İstanbul: İnkılâp ve Aka Kitabevleri.
 • Nadir, K.(2018). Hıçkırık. İstanbul: Doğan Kitapçılık. ISBN: 9786050948981
 • Pinel, E.(2022). Honoré de Balzac, chef de file du réalisme. https://www.lumni.fr/article/honore-de-balzac-chef-de-file-du-realisme
 • Przyboś, J. (1986). L’Épistolarité déchiffrée: Étude sur “Le Lys dans la vallée” de Balzac. Modern Language Studies, 16(2), 62–70. https://doi.org/10.2307/3195073
 • Ters Yüz (30.11.2016). YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=iXJHXqmJv70
 • Yıldız, AD (2017). Kerime Nadir Romanlarında “Ortak Yapı” ve Ortak Yapıda Yorumlanan “Aşk’tan Evlilik’e” Meselesi. Türk Dili, 67(782), 152-160.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Family Sociology
Journal Section Articles
Authors

Özlem KÜÇÜK
Kocaeli Üniversitesi
0000-0002-7717-2439
Türkiye

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 47 Issue: 1

Cite

APA
KÜÇÜK, Ö. (2023). HIÇKIRIK VE VADİDEKİ ZAMBAK ESERLERİNDE İMKÂNSIZ AŞK VE KADININ TOPLUMSAL ROLÜ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47(1), 109-120.

.