Research Article
PDF BibTex RIS Cite

DEVLETİN FİYATLAR ÜZERİNDEKİ ELİ: ANKARA ÖRNEĞİNDE NARHLAR (1778-1779)

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 29 - 42, 30.06.2023

Abstract

Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren önemli olan olayları sürekli kayıt altına almıştır. Bu durum tarih yazıcılığının gelişmesiyle beraber, mühim olaylar dışında her türlü faaliyetin kaydının tutulması durumuna dönüşmüştür. Tutulan bu kayıtlar içerisinde en ehemmiyetli olanlarından biriside şer’iyye sicilleridir. İçeriğinde mahkeme kayıtlarından, temel ihtiyaç malzemelerinin belirlenen fiyatlarına kadar birçok konu hakkında önemli bilgiler vardır. Bu verilerden Osmanlı ekonomisi hakkında fikir sahibi olmamızı sağlayan “Narh Kayıtlarının” mühim bir yeri vardır. Çalışmada Osmanlı Devleti’nin Anadolu topraklarındaki önemli şehirlerinden birisi olan Ankara’nın 168 numaralı şer’iyye sicillinde bulunan narh kayıtları incelenmiştir. Bu kayıtlar ışığında 1778/1779 (h. 1192/1193) yıllarında satılan ürünlerin fiyatları ortaya konularak Ankara ekonomisi ve ürün fiyatları hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Bu değerlendirme haricinde farklı şehir narhlarıyla kıyaslanarak Ankara’ya ait narh kayıtlarındaki ürünlerin fiyatlarına dair çıkarımlarda bulunulmuştur.

References

 • II. Araştırma ve İnceleme Eserleri
 • Avcı, M. (2002). Türkler. Osmanlı Hukukunda Para Cezaları, (Cilt 10) içinde (ss. 91-106). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Barkan, Ö. L. (1980). Türkiye’de Toprak Meselesi, İstanbul: Gözlem Yayınları.
 • Cezar, M. (1960). Mufassal Osmanlı Tarihi, (Cilt V). İstanbul: Bahar Matbaası.
 • Demirel, Ö. (1992). Sivas’ta Yiyecek Fiyatlarına Dair Bir Deneme (1790-1836). Revak 92, 128-133.
 • Faroqhi, S. (2010). Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Kallek, C. (2006). Diyanet İslam Ansiklopedisi. Narh, (Cilt 32) içinde (ss. 387-389). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Karademir, Z. (2014). İmparatorluğun Açlıkla İmtihanı Osmanlı Toplumunda Kıtlıklar (1560-1660), İstanbul: Kitap Yayınevi Yayınları.
 • Karademir, Z. (2023). Osmanlı Yeni Çağı’nda Tarımsal Gelişim: Ziraat, Hasılat, Ticaret, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Koçi Bey, (1972). Risale (Zuhuri Danışman, Sadeleştiren). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kütükoğlu, M. (2006). Diyanet İslam Ansiklopedisi. Narh, (Cilt 32) içinde (ss. 390-391). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Kütükoğlu, M. (1983). Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri. İstanbul: Enderun Yayınları.
 • Nurı, Z. (2019). Esnaf Birlikleri ve Narh Sistemi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 40-48.
 • Ortaylı, İ. (2006). Diyanet İslam Ansiklopedisi. Belediye, (Cilt 32) içinde (ss. 398-402). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Pakalın, M. Z. (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. (Cilt I). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Sahillioğlu, H. (1967). Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1525 yılı Sonunda İstanbul’da Fiyatlar, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1(1), 36-40.
 • Şemseddin Sami, (2015). Kamus-ı Türki, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tabakoğlu, A. (1987). Osmanlı Ekonomisinde Fiyat Denetimi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 43(1-4), 111-150.
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı Tarihi. (Cilt II). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Zinkeisen, J. W. (2011). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. (Cilt 4). İstanbul: Yeditepe Yayınları.
 • III. Başvuru Eserleri
 • Devellioğlu, F. (2008). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi.
 • Pakalın, M. Z. (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. (Cilt I – II - III). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Yayınları.
 • Parlatır, İ. (2006). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Yargı Yayınları.
 • Şemseddin Sami (2015). Kamus-ı Türki, Ankara: TDK Yayınları.

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 29 - 42, 30.06.2023

Abstract

References

 • II. Araştırma ve İnceleme Eserleri
 • Avcı, M. (2002). Türkler. Osmanlı Hukukunda Para Cezaları, (Cilt 10) içinde (ss. 91-106). Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Barkan, Ö. L. (1980). Türkiye’de Toprak Meselesi, İstanbul: Gözlem Yayınları.
 • Cezar, M. (1960). Mufassal Osmanlı Tarihi, (Cilt V). İstanbul: Bahar Matbaası.
 • Demirel, Ö. (1992). Sivas’ta Yiyecek Fiyatlarına Dair Bir Deneme (1790-1836). Revak 92, 128-133.
 • Faroqhi, S. (2010). Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Kallek, C. (2006). Diyanet İslam Ansiklopedisi. Narh, (Cilt 32) içinde (ss. 387-389). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Karademir, Z. (2014). İmparatorluğun Açlıkla İmtihanı Osmanlı Toplumunda Kıtlıklar (1560-1660), İstanbul: Kitap Yayınevi Yayınları.
 • Karademir, Z. (2023). Osmanlı Yeni Çağı’nda Tarımsal Gelişim: Ziraat, Hasılat, Ticaret, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Koçi Bey, (1972). Risale (Zuhuri Danışman, Sadeleştiren). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Kütükoğlu, M. (2006). Diyanet İslam Ansiklopedisi. Narh, (Cilt 32) içinde (ss. 390-391). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Kütükoğlu, M. (1983). Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli Narh Defteri. İstanbul: Enderun Yayınları.
 • Nurı, Z. (2019). Esnaf Birlikleri ve Narh Sistemi. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 40-48.
 • Ortaylı, İ. (2006). Diyanet İslam Ansiklopedisi. Belediye, (Cilt 32) içinde (ss. 398-402). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
 • Pakalın, M. Z. (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. (Cilt I). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Sahillioğlu, H. (1967). Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1525 yılı Sonunda İstanbul’da Fiyatlar, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 1(1), 36-40.
 • Şemseddin Sami, (2015). Kamus-ı Türki, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Tabakoğlu, A. (1987). Osmanlı Ekonomisinde Fiyat Denetimi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 43(1-4), 111-150.
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1988). Osmanlı Tarihi. (Cilt II). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Zinkeisen, J. W. (2011). Osmanlı İmparatorluğu Tarihi. (Cilt 4). İstanbul: Yeditepe Yayınları.
 • III. Başvuru Eserleri
 • Devellioğlu, F. (2008). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi.
 • Pakalın, M. Z. (1993). Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. (Cilt I – II - III). İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı. Yayınları.
 • Parlatır, İ. (2006). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Ankara: Yargı Yayınları.
 • Şemseddin Sami (2015). Kamus-ı Türki, Ankara: TDK Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Family Sociology
Journal Section Articles
Authors

Berkay ALTUNKILIÇ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3874-8391
Türkiye

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 47 Issue: 1

Cite

APA
ALTUNKILIÇ, B. (2023). DEVLETİN FİYATLAR ÜZERİNDEKİ ELİ: ANKARA ÖRNEĞİNDE NARHLAR (1778-1779). Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47(1), 29-42.

.