Review
BibTex RIS Cite

Yazma değerlendirme okuryazarlığı olgusunun yeniden gözden geçirilmesi: Aracılık eden dinamiklerinin betimlenmesi

Year 2023, Volume: 47 Issue: 2, 195 - 203, 25.12.2023

Abstract

Sağlam bir değerlendirme sisteminin oluşturulması, sürecin hayati bir bileşeni olarak, dil öğrenimini geliştirmek için kritik öneme sahiptir ve bu durumun yazma öğretimiyle ilgisi de bir istisna değildir. Bu bağlamda, yazma değerlendirmesi çerçevesinde ortaya çıkan çok sayıda unsura dikkat çekilmiştir; bunlardan biri şüphesiz öğretmenlerdir. Öğretmenler, aktivite tasarımı, sınav uygulanması, değerlendirilmesi, not verilmesi ve geri bildirim oluşturulması da dahil olmak üzere çeşitli roller üstlenerek mekanizmanın önemli bir paydaşı olarak değerlendirme sürecini yönetmektedir (Weigle, 2007: 195). Buna bağlı olarak, öğretmenlerin bilgileri, kavramsal inançları ve mevcut uygulamalarından oluşan üç-parçalı bir yapı ile sürdürülen, yazma değerlendirme okuryazarlığı (Crusan, Plakans, & Gebril, 2016: 43), bu karmaşık sistemi yönlendirmede etkin bir role sahiptir. Ancak, yazma değerlendirmesi özelinde, öğretmenlerin okuryazarlığını ele alan mevcut araştırmalar sayıca yetersizdir. Bu sebeple, bu inceleme çalışması öncelikle teorideki temel ilkeler ışığında öğretmenlerin yazma değerlendirme okuryazarlığının temelini oluşturan ögeleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca bu çalışma, yazma eğitimine katkıda bulunmak ve gelecek araştırmalara yön vermek amacıyla, ilgili alan-yazının genel bir resmini ortaya koyarak bu anlamda yapılan mevcut araştırmaların temel bulgularını kısa ve öz bir şekilde özetlemeyi amaçlamaktadır.

References

  • Al-Bahlani, S. M., & Ecke, P. (2023). Assessment competence and practices including digital assessment literacy of postsecondary English language teachers in Oman. Cogent Education, 10(2), 1-18, 2239535. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2239535
  • Andrade, H., Du, Y., & Mycek, K. (2010). Rubric‐referenced self‐assessment and middle school students’ writing. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 17(2), 199-214, https://doi.org/10.1080/09695941003696172
  • Andrade, H., Huff, K., & Brooke, G. (2012). Assessing learning: The students at the center series. New England: The Nellie Mae Education Foundation.
  • Applebee, A. N. (1986). Problems in process approaches: Toward a reconceptualization of process instruction. In A.R. Petrosky & D. Bartholomae (Eds.), The teaching of writing: Eighty-fifth Yearbook of the National Society for the Study of Education, Part II (pp. 95-113). Chicago: National Society for the Study of Education.
  • Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5–31.

REVISITING THE PHENOMENON OF WRITING ASSESSMENT LITERACY: THE DELINEATION OF ITS MEDIATING DYNAMICS

Year 2023, Volume: 47 Issue: 2, 195 - 203, 25.12.2023

Abstract

The formation of a sound assessment system is critical for enhancing language learning as a vital constituent of the process and its relevance to the writing instruction is not the exception, as well. In this vein, a number of elements manifesting in the writing evaluation framework have been noted, one of which is undoubtedly teachers. They navigate the assessment procedure as an important stakeholder of the mechanism by assuming various roles, including task designing, test administrating, evaluating, grading, and feedback-providing (Weigle, 2007: 195). Correspondingly, the writing assessment literacy of teachers, maintained by the three-structure schemata, composed of their core knowledge, conceptual beliefs, and current implementations (Crusan, Plakans, & Gebril, 2016: 43), has a salient role in directing this complex system. However, the existing research, which addresses teachers’ literacy in the writing assessment specificity, is insufficient in number. To this end, this review study is primarily intended for mapping out the underlying components of teachers’ literacy for writing evaluation, in light of the fundamental principles in theory. Additionally, this study aims to succinctly summarize the main findings of the previous studies conducted in this sense by demonstrating an overall picture of the relevant literature with a purpose of contributing to the writing pedagogy and giving directions to the future research.

References

  • Al-Bahlani, S. M., & Ecke, P. (2023). Assessment competence and practices including digital assessment literacy of postsecondary English language teachers in Oman. Cogent Education, 10(2), 1-18, 2239535. https://doi.org/10.1080/2331186X.2023.2239535
  • Andrade, H., Du, Y., & Mycek, K. (2010). Rubric‐referenced self‐assessment and middle school students’ writing. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 17(2), 199-214, https://doi.org/10.1080/09695941003696172
  • Andrade, H., Huff, K., & Brooke, G. (2012). Assessing learning: The students at the center series. New England: The Nellie Mae Education Foundation.
  • Applebee, A. N. (1986). Problems in process approaches: Toward a reconceptualization of process instruction. In A.R. Petrosky & D. Bartholomae (Eds.), The teaching of writing: Eighty-fifth Yearbook of the National Society for the Study of Education, Part II (pp. 95-113). Chicago: National Society for the Study of Education.
  • Black, P., & Wiliam, D. (2009). Developing the theory of formative assessment. Educational Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), 5–31.
There are 5 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Language Sociology, Educational Sociology
Journal Section Articles
Authors

Sevda Balaman 0009-0004-2390-7323

Publication Date December 25, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 47 Issue: 2

Cite

APA Balaman, S. (2023). REVISITING THE PHENOMENON OF WRITING ASSESSMENT LITERACY: THE DELINEATION OF ITS MEDIATING DYNAMICS. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47(2), 195-203.

.