Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Issue of National Protection in the Istanbul Chamber of Commerce and Industry in the Early Republican Period

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 306 - 315, 30.12.2022

Abstract

Various trade and professional organizations established in the west and east in the form of guilds since ancient times disappeared from the 17th century. Chambers of commerce and industry began to be established instead of guild organizations with religious and moral qualities. This type of chamber was first established in Marseille, and later spread to other countries. The Ottoman Empire, which tried to save the state from collapse in the 19th century, started to make reforms. In this context, he established the Dersaadet Chamber of Commerce in Istanbul in 1880, just like its counterparts in the west, for the development of trade and industry. This organization, which went through various stages and became the Istanbul Chamber of Commerce and Industry, was inherited from the Republican period. The Istanbul Chamber of Commerce and Industry, which has been in the debates of establishing a national economic system and protecting national industry, which has been discussed since the Ottoman Empire, held a congress in 1926. Various issues were discussed and discussed in this congress. One of these issues is the protection of the national industry, and it was emphasized sensitively in the congress. The subject of the study is the issue of protection of the national industry, which was discussed in this congress convened in 1926.

References

 • Demir, Z. (2021). İttihat ve Terakki Dönemi İktisat Politikası Tartışmaları, Tarih ve Gelecek Dergisi, 7(1), 180-220. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1601370
 • Eroğlu, O. (2010). Osmanlı Devletinin Son Dönemlerinden Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kamu Maliyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(özel sayı), 91-121. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/756695
 • Fidan, M. (2017), Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya Devleti Arasındaki Ticaretle İlgili Gümrük Tarife Defteri (1862), Akademik Bakış, 10(20), 265-298.
 • Gülsoy, U., Nazır, B. (2009). Türkiye’de Ticaretin Öncü Kuruluşu Dersaadet Ticaret Odası 1882-1923, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını.
 • Mert, M. (2018) Kuruluş Yıllarında Şeker Şeker Sanayi ve Devletin Amaç Fonksiyonu, TESAM Akademi Dergisi, 5(2), 183-247. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/528419
 • Seyhan, S. (2014). Türk iktisat tarihinin önemli bir kaynağı: İstanbul ticaret ve sanayi odası mecmuası, Atatürk İletişim Dergisi, (6), 165-174. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/394108
 • Tekerek, M. (2020). Ticaret ve Sanayi Odaları, Atatürk Ansiklopedisi, Atatürk Araştırma Merkezi, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ticaret-ve-sanayi-odalari/?pdf=3325
 • Toprak, Z. (1995). Türkiye’de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli İktisat-Milli Burjuvazi, Türk Tarih Vakfı Yurt Yayın. İstanbul.
 • Yeşilyurt, Ş., Tuna, A. (2017). 1926 Yılı İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Raporu Çerçevesinde Aşar Vergisinin Kaldırılması ile İlgili Bir Değerlendirme, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 33(95), 39-92. https://atamdergi.gov.tr/tam-metin-pdf/27/tur
 • Yılmaz, V., Çelik Efşan, N. (2019). İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2), 315-332. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/818799

ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 306 - 315, 30.12.2022

Abstract

Lonca şeklinde batıda ve doğuda eski dönemlerden beri kurulan çeşitli ticaret ve meslek örgütlenmeleri 17.yüzyıldan itibaren ortadan kalkmıştır. Dini ve ahlaki nitelikleri bulunan lonca örgütlenmelerinin yerine ticaret ve sanayi odaları kurulmaya başlamıştır. Bu tür bir oda ilk kez Marsilya’da kurulmuş, daha sonra diğer ülkelere de yayılmıştır. 19.yüzyılda devleti yıkılmaktan kurtarmaya çalışan Osmanlı Devleti ıslahatlar yapmaya başlamıştır. Bu bağlamda ticaret ve sanayinin gelişmesi için batıdaki benzerleri gibi 1880 yılında İstanbul’da Dersaadet Ticaret Odasını kurmuştur. Çeşitli aşamalardan geçerek İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası adını alan bu örgütlenme Cumhuriyet dönemine miras kalmıştır. Osmanlı’dan beri tartışılan milli iktisadi sistem kurma ve milli sanayiyi himaye tartışmalarının içinde bulunan İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası 1926 yılında kongre yapmıştır. Bu kongrede çeşitli meseleler ele alınmış ve tartışılmıştır. Bu meselelerden birisi de milli sanayiyi himaye olup kongrede hassasiyetle üzerinde durulmuştur. Çalışmanın konusunu 1926 senesinde toplanan bu kongrede ele alınan milli sanayiyi himaye meselesi oluşturmaktadır.

References

 • Demir, Z. (2021). İttihat ve Terakki Dönemi İktisat Politikası Tartışmaları, Tarih ve Gelecek Dergisi, 7(1), 180-220. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1601370
 • Eroğlu, O. (2010). Osmanlı Devletinin Son Dönemlerinden Cumhuriyetin İlk Yıllarına Kamu Maliyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(özel sayı), 91-121. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/756695
 • Fidan, M. (2017), Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya Devleti Arasındaki Ticaretle İlgili Gümrük Tarife Defteri (1862), Akademik Bakış, 10(20), 265-298.
 • Gülsoy, U., Nazır, B. (2009). Türkiye’de Ticaretin Öncü Kuruluşu Dersaadet Ticaret Odası 1882-1923, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını.
 • Mert, M. (2018) Kuruluş Yıllarında Şeker Şeker Sanayi ve Devletin Amaç Fonksiyonu, TESAM Akademi Dergisi, 5(2), 183-247. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/528419
 • Seyhan, S. (2014). Türk iktisat tarihinin önemli bir kaynağı: İstanbul ticaret ve sanayi odası mecmuası, Atatürk İletişim Dergisi, (6), 165-174. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/394108
 • Tekerek, M. (2020). Ticaret ve Sanayi Odaları, Atatürk Ansiklopedisi, Atatürk Araştırma Merkezi, https://ataturkansiklopedisi.gov.tr/bilgi/ticaret-ve-sanayi-odalari/?pdf=3325
 • Toprak, Z. (1995). Türkiye’de Ekonomi ve Toplum (1908-1950) Milli İktisat-Milli Burjuvazi, Türk Tarih Vakfı Yurt Yayın. İstanbul.
 • Yeşilyurt, Ş., Tuna, A. (2017). 1926 Yılı İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası Raporu Çerçevesinde Aşar Vergisinin Kaldırılması ile İlgili Bir Değerlendirme, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 33(95), 39-92. https://atamdergi.gov.tr/tam-metin-pdf/27/tur
 • Yılmaz, V., Çelik Efşan, N. (2019). İlçelerin Yerel Kalkınmasında Sanayi ve Ticaret Odalarının Rolü: Torbalı Ticaret Odası Örneği, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2), 315-332. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/818799

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ayse YANARDAĞ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5636-3500
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 46 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { cumusosbil1141030, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {2}, pages = {306 - 315}, title = {ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ}, key = {cite}, author = {Yanardağ, Ayse} }
APA Yanardağ, A. (2022). ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (2) , 306-315 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74585/1141030
MLA Yanardağ, A. "ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 306-315 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74585/1141030>
Chicago Yanardağ, A. "ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 306-315
RIS TY - JOUR T1 - The Issue of National Protection in the Istanbul Chamber of Commerce and Industry in the Early Republican Period AU - AyseYanardağ Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 306 EP - 315 VL - 46 IS - 2 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ %A Ayse Yanardağ %T ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 2 %R %U
ISNAD Yanardağ, Ayse . "ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 2 (December 2022): 306-315 .
AMA Yanardağ A. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ. CUJOSS. 2022; 46(2): 306-315.
Vancouver Yanardağ A. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(2): 306-315.
IEEE A. Yanardağ , "ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL TİCARET VE SANAYİ ODASINDA MİLLİ SANAYİNİN HİMAYESİ MESELESİ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 46, no. 2, pp. 306-315, Dec. 2022

.