Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 185 - 192, 30.12.2022

Abstract

Yaşlılık dönemi, bireylerin yaşamlarında geçirmiş oldukları diğer evreler gibi yaşanılan bir dönemdir. Yaşlılık daha çok hayatın son evresi olarak görülmekle birlikte insanların genellikle emeklilik dönemleri olarak da algılanmaktadır. Yaşlanma ile bireylerde meydana gelen bazı olumsuzluklar bireyleri çalışma hayatının dışına doğru götürmektedir. Günümüz dünyasında tıptaki gelişmeler ve teknolojinin insanların hayatını kolaylaştırmaya başlamasıyla birlikte ortalama yaşam beklentisi artmaktadır. Dünya`da ve Türkiye`de artan ortalama yaşam beklentisi doğum oranlarındaki azalmalar ile birlikte paralel olarak nüfusların yaşlanmasına neden olmaktadır. Yaşlanan nüfusun yoğun olması gerek Türkiye`de gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde ülke ekonomilerine külfet oluşturmaktadır. Emeklilik, kişilerin yoğun çalışma hayatından sonra kazanmış oldukları bir hak olup bir zorunluluk olarak dahi görülmektedir. Ülkelerin en büyük sorunlarından biri de erken yaşta emekliliktir. Dünya Sağlık Örgütüne göre 65 yaş genç bir yaş olarak ifade edilmektedir. Dünyanın pek çok yerinde ve Türkiye`de emeklilik yaşı 65 olarak belirlenmiştir. 5510 sayılı kanun ile Türkiye`de erken emekliliğin önüne geçilmek için bazı zorunlu tedbirler alınmaktadır. 5510 sayılı kanundaki değişiklikler ile emeklilik yaşı 65 olarak belirlenerek kişilerin sağlıklı olmaları durumunda iş hayatında kalmaları sağlanmaktadır. Yine aynı kanun ile kişiler 65 yaşını doldurmuş olmalarının yanında emekli olmaları halinde özel sektörde yaşlı aylıklarındaki küçük kesintilerle iş hayatında aktif olarak kalabilmektedirler. 2048 yılı itibariyle emeklilik yaşı hem kadın hem de erkeklerde 65 yaş olarak belirlenmiştir. 5510 sayılı kanun ile yaşlanmakta olan Türkiye nüfusunun hem aktif olarak üretken bir kesim olmaları hem de ülke ekonomisine külfet olmamaları amaçlanmaktadır.5510 sayılı kanun ekonomik düzenlemeler getirmenin yanında sosyo-kültürel faktörlerinde gelişmesine katkı sağlamaktadır. Erken emeklilik ile toplumdan izole olan ve atıl bir nüfus oluşturan yaşlı kesimin toplumsallaşma ve kendilerini gerçekleştirmelerine imkan veren bir kanun olması bakımından da 5510 sayılı kanun önemlilik arz etmektedir.

References

 • Akçay, C. (2013). Yaşlılık(Kavramlar,Kuramlar ve Yaşlılığa Hazırlık). İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Baykara, M. (2014). Sosyal Güvenlik Reformunun Yaşlılık Aylığına Etkisi.(Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Danış, Z. (2015).Yaşlıların Evde Bakım Gereksinimleri ve Evde Bakıma İlişkin Düşünceleri (Başarılı Yaşlanma ve Yaşlı Bakım Modelleri). İstanbul: Nar Yayınevi.
 • Köleoğlu, D. (2012).Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Güvenceli Esneklik. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(1). (73-110).
 • Sığın, A. (2016). Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye’de Yaşlılık. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 25(1). (87-101).
 • Tuncay, C. (2012). Geciken Yaşlılık ve Zorunlu Emeklilik Üzerine. Sosyal Güvenlik Dergisi. 2(2). (84-102).
 • Walker, A. Ve Maltby, T. (2011) Sosyal Politika (Kuramlar ve Uygulamalar). Pete Alcock,Margaret May,Karen Rowlingson (Ed.) Yaşlılar içinde (511-512). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • https://en.brilio.net/news/65-years-old-is-still-young-65-years-old-is-still-young-1601205.html.Erişim tarihi: 21 Nisan 2018.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5434.doc. Erişim tarihi: 22 Nisan 2018.
 • http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/dc2dea4c-ac7e-4a75-b3ce-2de5b83fe2c1/kanunlar_5434.pdf? MOD=AJPERES&CACHEID=dc2dea4c-ac7e-4a75-b3ce-2de5b83fe2c1. Erişim tarihi: 22 Nisan 2018.
 • http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/yaslilik_ayligi.Erişim tarihi:22 Nisan 2018.
 • https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Emeklilik.Erişim tarihi: 21 Nisan 2011.

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 185 - 192, 30.12.2022

Abstract

References

 • Akçay, C. (2013). Yaşlılık(Kavramlar,Kuramlar ve Yaşlılığa Hazırlık). İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Baykara, M. (2014). Sosyal Güvenlik Reformunun Yaşlılık Aylığına Etkisi.(Yüksek Lisans Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.
 • Danış, Z. (2015).Yaşlıların Evde Bakım Gereksinimleri ve Evde Bakıma İlişkin Düşünceleri (Başarılı Yaşlanma ve Yaşlı Bakım Modelleri). İstanbul: Nar Yayınevi.
 • Köleoğlu, D. (2012).Sosyal Güvenlik Sistemi Açısından Güvenceli Esneklik. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(1). (73-110).
 • Sığın, A. (2016). Çalışma Hayatı ve Emeklilik Bağlamında Türkiye’de Yaşlılık. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 25(1). (87-101).
 • Tuncay, C. (2012). Geciken Yaşlılık ve Zorunlu Emeklilik Üzerine. Sosyal Güvenlik Dergisi. 2(2). (84-102).
 • Walker, A. Ve Maltby, T. (2011) Sosyal Politika (Kuramlar ve Uygulamalar). Pete Alcock,Margaret May,Karen Rowlingson (Ed.) Yaşlılar içinde (511-512). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • https://en.brilio.net/news/65-years-old-is-still-young-65-years-old-is-still-young-1601205.html.Erişim tarihi: 21 Nisan 2018.
 • http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5434.doc. Erişim tarihi: 22 Nisan 2018.
 • http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/dc2dea4c-ac7e-4a75-b3ce-2de5b83fe2c1/kanunlar_5434.pdf? MOD=AJPERES&CACHEID=dc2dea4c-ac7e-4a75-b3ce-2de5b83fe2c1. Erişim tarihi: 22 Nisan 2018.
 • http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/emekli/yaslilik_ayligi.Erişim tarihi:22 Nisan 2018.
 • https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Emeklilik.Erişim tarihi: 21 Nisan 2011.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Furkan ARI
It is not affiliated with an institution
0000-0002-3021-6668
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 46 Issue: 2

Cite

Bibtex @review { cumusosbil1176673, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {2}, pages = {185 - 192}, title = {YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Arı, Furkan} }
APA Arı, F. (2022). YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (2) , 185-192 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74585/1176673
MLA Arı, F. "YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 185-192 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74585/1176673>
Chicago Arı, F. "YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 185-192
RIS TY - JOUR T1 - YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - FurkanArı Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 185 EP - 192 VL - 46 IS - 2 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Furkan Arı %T YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 2 %R %U
ISNAD Arı, Furkan . "YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 2 (December 2022): 185-192 .
AMA Arı F. YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ. CUJOSS. 2022; 46(2): 185-192.
Vancouver Arı F. YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(2): 185-192.
IEEE F. Arı , "YAŞLANAN NÜFUS BAĞLAMINDA 5510 SAYILI KANUN'UN DEĞERLENDİRİLMESİ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 46, no. 2, pp. 185-192, Dec. 2022

.