Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 265 - 270, 30.12.2022

Abstract

References

 • Akalın Ş. H., vd. (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aktaş S. (2009). İdeal Hukuk Kavramı Üzerine, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(3-4), 1-21.
 • Aktaş S. (2005). Hukuksal Geçerlilik Sorunu, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (11), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 63-79.
 • Aral V. (1974). Hukuk Felsefesinde Değer Rölativizmine Karşı Değer Objektivizmi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 40(1-4), 521-552.
 • Aral V. (1990). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Kültür ve Değer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 53(1-4), 253-265.
 • Aral V. (1992). Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Aral V. (2003). Hukuku Bilim Yapan Nedir?, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (6), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 17-22.
 • Aral V. (2007). Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Aral V. (2012). Mutluluk ve Toplumun Esenliği, İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Austin J. (2015). Hukukun Belirlenmiş Alanı, (Ü. Yükselbaba, S. Üye, U. Koloş, Çev.). İstanbul: Tekin Yayınevi.
 • Avery R., Bezmez S., Edmonds A. G., Yaylalı M. (1998). Redhouse İngilizce-Türkçe Sözlük, İstanbul: Redhouse Yayınları.
 • Cevizci A. (2003). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cotterrell R. (2019). Hukukbiliminin Politikası Hukuk Felsefesine Eleştirel Bir Giriş, ( S. Üye, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Çobanoğlu R. (1964). Hukukta Gaye Problemi, İstanbul: Sermet Matbaası.
 • Dworkin R. (2018). Hukukun Hükümranlığı, ( E. Uzun, Çev.). İstanbul: Nora Kitap.
 • Eduard Z. (2008). Grek Felsefesi Tarihi, (A. Aydoğan Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Empricus S. (2010). Kuşkunun Felsefesi, (C. Cengiz Çevik, Çev.). İstanbul: Kırk Gece Yayınları.
 • Ernest H. (2001). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, (S. Baran Çev.), Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Güçer A., Selçuk M. A. (2009). Almanca Sözlük, Almanca-Türkçe/ Türkçe Almanca, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gürbüz A. (2008). Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim Öğrenimin Verimliliği Açısından Önemi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (18), (H. Ökçesiz, G. Uygur Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 1-12.
 • Gürbüz A. (2011). Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15-16(22-23-24-25), 1-9.
 • Kelsen H. (2013). Adalet Nedir?, (A. Acar, Çev.). TBB Dergisi, No: 107, 431-454.
 • Kelsen H. (2015). Norm ve Değer, (K. Akbaş, Çev.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 2(5), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 64-69.
 • Kelsen H. (2018). Saf Hukuk Kuramı Nedir?, (K. Akbaş, Çev.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 5(3), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 99-107.
 • Keyman S. (1978). Hukuki Pozitivizm, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 35(1), 17-56.
 • Keyman S. (2002). Hukukun Bilimselliği Üzerine, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (5), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.
 • Kılıç M. (2011). Değerler Filozofisi ve Hukuksal Değerler, Eğitime Bakış Dergisi, (7), 51-54.
 • Kocabay Y. (?). Türkçe-Fransızca Büyük Sözlük, Ankara: Tisa Matbaacılık.
 • Kuçuradi İ. (2013). İnsan ve Değerleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Laertios D. (2004). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, (C. Şentuna, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Lemos N. M. (1999). Value, (R. Audi, Ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, New York: Cambridge University Press.
 • Öktem N. (1977). Hukuksal Pozitivizm Akımı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 43(1-4), 271-299.
 • Öktem N., Türkbağ A. U. (2003). Felsefe, Sosyoloji ve Devlet, İstanbul: Der Yayınları.
 • Önal M. (2006). Değer, (A. Cevizci, Ed.), Felsefe Ansiklopedisi, Ankara: Ebabil Yayıncılık.
 • Platon (2010). Devlet, (S. Eyüboğlu, M. A. Cimcoz, Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Troper M. (2011). Hukuk Felsefesi, (I. Ergüden, Çev.), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Wacks R. (2019). Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş, (E. Arıkan, Çev.), İstanbul: Tekin Yayınevi.

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 265 - 270, 30.12.2022

Abstract

References

 • Akalın Ş. H., vd. (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aktaş S. (2009). İdeal Hukuk Kavramı Üzerine, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(3-4), 1-21.
 • Aktaş S. (2005). Hukuksal Geçerlilik Sorunu, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (11), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 63-79.
 • Aral V. (1974). Hukuk Felsefesinde Değer Rölativizmine Karşı Değer Objektivizmi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 40(1-4), 521-552.
 • Aral V. (1990). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Kültür ve Değer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 53(1-4), 253-265.
 • Aral V. (1992). Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Aral V. (2003). Hukuku Bilim Yapan Nedir?, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (6), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 17-22.
 • Aral V. (2007). Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Aral V. (2012). Mutluluk ve Toplumun Esenliği, İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Austin J. (2015). Hukukun Belirlenmiş Alanı, (Ü. Yükselbaba, S. Üye, U. Koloş, Çev.). İstanbul: Tekin Yayınevi.
 • Avery R., Bezmez S., Edmonds A. G., Yaylalı M. (1998). Redhouse İngilizce-Türkçe Sözlük, İstanbul: Redhouse Yayınları.
 • Cevizci A. (2003). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cotterrell R. (2019). Hukukbiliminin Politikası Hukuk Felsefesine Eleştirel Bir Giriş, ( S. Üye, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Çobanoğlu R. (1964). Hukukta Gaye Problemi, İstanbul: Sermet Matbaası.
 • Dworkin R. (2018). Hukukun Hükümranlığı, ( E. Uzun, Çev.). İstanbul: Nora Kitap.
 • Eduard Z. (2008). Grek Felsefesi Tarihi, (A. Aydoğan Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Empricus S. (2010). Kuşkunun Felsefesi, (C. Cengiz Çevik, Çev.). İstanbul: Kırk Gece Yayınları.
 • Ernest H. (2001). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, (S. Baran Çev.), Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Güçer A., Selçuk M. A. (2009). Almanca Sözlük, Almanca-Türkçe/ Türkçe Almanca, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gürbüz A. (2008). Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim Öğrenimin Verimliliği Açısından Önemi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (18), (H. Ökçesiz, G. Uygur Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 1-12.
 • Gürbüz A. (2011). Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15-16(22-23-24-25), 1-9.
 • Kelsen H. (2013). Adalet Nedir?, (A. Acar, Çev.). TBB Dergisi, No: 107, 431-454.
 • Kelsen H. (2015). Norm ve Değer, (K. Akbaş, Çev.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 2(5), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 64-69.
 • Kelsen H. (2018). Saf Hukuk Kuramı Nedir?, (K. Akbaş, Çev.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 5(3), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 99-107.
 • Keyman S. (1978). Hukuki Pozitivizm, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 35(1), 17-56.
 • Keyman S. (2002). Hukukun Bilimselliği Üzerine, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (5), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.
 • Kılıç M. (2011). Değerler Filozofisi ve Hukuksal Değerler, Eğitime Bakış Dergisi, (7), 51-54.
 • Kocabay Y. (?). Türkçe-Fransızca Büyük Sözlük, Ankara: Tisa Matbaacılık.
 • Kuçuradi İ. (2013). İnsan ve Değerleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Laertios D. (2004). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, (C. Şentuna, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Lemos N. M. (1999). Value, (R. Audi, Ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, New York: Cambridge University Press.
 • Öktem N. (1977). Hukuksal Pozitivizm Akımı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 43(1-4), 271-299.
 • Öktem N., Türkbağ A. U. (2003). Felsefe, Sosyoloji ve Devlet, İstanbul: Der Yayınları.
 • Önal M. (2006). Değer, (A. Cevizci, Ed.), Felsefe Ansiklopedisi, Ankara: Ebabil Yayıncılık.
 • Platon (2010). Devlet, (S. Eyüboğlu, M. A. Cimcoz, Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Troper M. (2011). Hukuk Felsefesi, (I. Ergüden, Çev.), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Wacks R. (2019). Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş, (E. Arıkan, Çev.), İstanbul: Tekin Yayınevi.

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 265 - 270, 30.12.2022

Abstract

References

 • Akalın Ş. H., vd. (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aktaş S. (2009). İdeal Hukuk Kavramı Üzerine, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(3-4), 1-21.
 • Aktaş S. (2005). Hukuksal Geçerlilik Sorunu, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (11), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 63-79.
 • Aral V. (1974). Hukuk Felsefesinde Değer Rölativizmine Karşı Değer Objektivizmi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 40(1-4), 521-552.
 • Aral V. (1990). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Kültür ve Değer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 53(1-4), 253-265.
 • Aral V. (1992). Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Aral V. (2003). Hukuku Bilim Yapan Nedir?, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (6), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 17-22.
 • Aral V. (2007). Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Aral V. (2012). Mutluluk ve Toplumun Esenliği, İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Austin J. (2015). Hukukun Belirlenmiş Alanı, (Ü. Yükselbaba, S. Üye, U. Koloş, Çev.). İstanbul: Tekin Yayınevi.
 • Avery R., Bezmez S., Edmonds A. G., Yaylalı M. (1998). Redhouse İngilizce-Türkçe Sözlük, İstanbul: Redhouse Yayınları.
 • Cevizci A. (2003). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cotterrell R. (2019). Hukukbiliminin Politikası Hukuk Felsefesine Eleştirel Bir Giriş, ( S. Üye, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Çobanoğlu R. (1964). Hukukta Gaye Problemi, İstanbul: Sermet Matbaası.
 • Dworkin R. (2018). Hukukun Hükümranlığı, ( E. Uzun, Çev.). İstanbul: Nora Kitap.
 • Eduard Z. (2008). Grek Felsefesi Tarihi, (A. Aydoğan Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Empricus S. (2010). Kuşkunun Felsefesi, (C. Cengiz Çevik, Çev.). İstanbul: Kırk Gece Yayınları.
 • Ernest H. (2001). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, (S. Baran Çev.), Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Güçer A., Selçuk M. A. (2009). Almanca Sözlük, Almanca-Türkçe/ Türkçe Almanca, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gürbüz A. (2008). Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim Öğrenimin Verimliliği Açısından Önemi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (18), (H. Ökçesiz, G. Uygur Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 1-12.
 • Gürbüz A. (2011). Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15-16(22-23-24-25), 1-9.
 • Kelsen H. (2013). Adalet Nedir?, (A. Acar, Çev.). TBB Dergisi, No: 107, 431-454.
 • Kelsen H. (2015). Norm ve Değer, (K. Akbaş, Çev.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 2(5), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 64-69.
 • Kelsen H. (2018). Saf Hukuk Kuramı Nedir?, (K. Akbaş, Çev.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 5(3), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 99-107.
 • Keyman S. (1978). Hukuki Pozitivizm, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 35(1), 17-56.
 • Keyman S. (2002). Hukukun Bilimselliği Üzerine, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (5), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.
 • Kılıç M. (2011). Değerler Filozofisi ve Hukuksal Değerler, Eğitime Bakış Dergisi, (7), 51-54.
 • Kocabay Y. (?). Türkçe-Fransızca Büyük Sözlük, Ankara: Tisa Matbaacılık.
 • Kuçuradi İ. (2013). İnsan ve Değerleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Laertios D. (2004). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, (C. Şentuna, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Lemos N. M. (1999). Value, (R. Audi, Ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, New York: Cambridge University Press.
 • Öktem N. (1977). Hukuksal Pozitivizm Akımı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 43(1-4), 271-299.
 • Öktem N., Türkbağ A. U. (2003). Felsefe, Sosyoloji ve Devlet, İstanbul: Der Yayınları.
 • Önal M. (2006). Değer, (A. Cevizci, Ed.), Felsefe Ansiklopedisi, Ankara: Ebabil Yayıncılık.
 • Platon (2010). Devlet, (S. Eyüboğlu, M. A. Cimcoz, Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Troper M. (2011). Hukuk Felsefesi, (I. Ergüden, Çev.), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Wacks R. (2019). Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş, (E. Arıkan, Çev.), İstanbul: Tekin Yayınevi.

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 265 - 270, 30.12.2022

Abstract

References

 • Akalın Ş. H., vd. (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aktaş S. (2009). İdeal Hukuk Kavramı Üzerine, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(3-4), 1-21.
 • Aktaş S. (2005). Hukuksal Geçerlilik Sorunu, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (11), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 63-79.
 • Aral V. (1974). Hukuk Felsefesinde Değer Rölativizmine Karşı Değer Objektivizmi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 40(1-4), 521-552.
 • Aral V. (1990). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Kültür ve Değer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 53(1-4), 253-265.
 • Aral V. (1992). Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Aral V. (2003). Hukuku Bilim Yapan Nedir?, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (6), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 17-22.
 • Aral V. (2007). Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Aral V. (2012). Mutluluk ve Toplumun Esenliği, İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Austin J. (2015). Hukukun Belirlenmiş Alanı, (Ü. Yükselbaba, S. Üye, U. Koloş, Çev.). İstanbul: Tekin Yayınevi.
 • Avery R., Bezmez S., Edmonds A. G., Yaylalı M. (1998). Redhouse İngilizce-Türkçe Sözlük, İstanbul: Redhouse Yayınları.
 • Cevizci A. (2003). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cotterrell R. (2019). Hukukbiliminin Politikası Hukuk Felsefesine Eleştirel Bir Giriş, ( S. Üye, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Çobanoğlu R. (1964). Hukukta Gaye Problemi, İstanbul: Sermet Matbaası.
 • Dworkin R. (2018). Hukukun Hükümranlığı, ( E. Uzun, Çev.). İstanbul: Nora Kitap.
 • Eduard Z. (2008). Grek Felsefesi Tarihi, (A. Aydoğan Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Empricus S. (2010). Kuşkunun Felsefesi, (C. Cengiz Çevik, Çev.). İstanbul: Kırk Gece Yayınları.
 • Ernest H. (2001). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, (S. Baran Çev.), Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Güçer A., Selçuk M. A. (2009). Almanca Sözlük, Almanca-Türkçe/ Türkçe Almanca, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gürbüz A. (2008). Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim Öğrenimin Verimliliği Açısından Önemi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (18), (H. Ökçesiz, G. Uygur Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 1-12.
 • Gürbüz A. (2011). Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15-16(22-23-24-25), 1-9.
 • Kelsen H. (2013). Adalet Nedir?, (A. Acar, Çev.). TBB Dergisi, No: 107, 431-454.
 • Kelsen H. (2015). Norm ve Değer, (K. Akbaş, Çev.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 2(5), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 64-69.
 • Kelsen H. (2018). Saf Hukuk Kuramı Nedir?, (K. Akbaş, Çev.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 5(3), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 99-107.
 • Keyman S. (1978). Hukuki Pozitivizm, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 35(1), 17-56.
 • Keyman S. (2002). Hukukun Bilimselliği Üzerine, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (5), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.
 • Kılıç M. (2011). Değerler Filozofisi ve Hukuksal Değerler, Eğitime Bakış Dergisi, (7), 51-54.
 • Kocabay Y. (?). Türkçe-Fransızca Büyük Sözlük, Ankara: Tisa Matbaacılık.
 • Kuçuradi İ. (2013). İnsan ve Değerleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Laertios D. (2004). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, (C. Şentuna, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Lemos N. M. (1999). Value, (R. Audi, Ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, New York: Cambridge University Press.
 • Öktem N. (1977). Hukuksal Pozitivizm Akımı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 43(1-4), 271-299.
 • Öktem N., Türkbağ A. U. (2003). Felsefe, Sosyoloji ve Devlet, İstanbul: Der Yayınları.
 • Önal M. (2006). Değer, (A. Cevizci, Ed.), Felsefe Ansiklopedisi, Ankara: Ebabil Yayıncılık.
 • Platon (2010). Devlet, (S. Eyüboğlu, M. A. Cimcoz, Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Troper M. (2011). Hukuk Felsefesi, (I. Ergüden, Çev.), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Wacks R. (2019). Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş, (E. Arıkan, Çev.), İstanbul: Tekin Yayınevi.

HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Year 2022, Volume: 46 Issue: 2, 265 - 270, 30.12.2022

Abstract

Özet
Hukuk felsefesinde değer problemi, ahlakla olan ilişkisini keserek, hukuka bağımsız bir alan belirlemekle ilgilidir. Hukuk alanında değerlerin problem haline gelmesinin nedeni, özellikle hukuki pozitivizm taraftarlarının hukuku bir bilim haline getirme çabaları olmuştur. Değerin bütünüyle reddedilmesi mümkün olamayacağı için, hukukta değer tartışmalarında asıl sorunun, değerlerin mutlak mı yoksa göreli mi olacağı sorusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu tartışmada, değerlerin mutlak ve evrensel olduğunu savunan doğal hukuk yanlıları ile göreli ve sübjektif olduğunu öne süren hukuki pozitivistler karşıt görüşler ortaya koymuşlardır. Değerin rölatifliği üzerindeki tartışmaların mutlak bir bilinemezciliğe ya da şüpheciliğe dönüşmesi ortaya bir nihilizmi çıkaracaktır. Değerlerin muğlak ve kimi zaman göreli olduğu gerçeği göz önünde bulundurulsa da, tartışmanın mutlak bir değer rölativizmine dönüştürülmesinin yıkıcı sonuçları olacağına işaret etmek ve bu konuda ılımlı bir tez geliştirmek bu makalenin temel konusunu oluşturmaktadır.
Abstract
The problem of value in legal philosophy is about determining an independent field for law by cutting off its relation with morality. The reason why values have become a problem in the field of law has been the efforts of the supporters of legal positivism to make law a science. Since it is not possible to completely reject the value, he focused on the question of whether the values will be absolute or relative, which is the main problem in value discussions in law. In this discussion, natural law advocates, who argue that values are absolute and universal, and legal positivists, who argue that values are relative and subjective, have put forward opposing views. The transformation of the discussions on the relativity of value into an absolute agnosticism or skepticism will reveal a nihilism. Considering the fact that values are ambiguous and sometimes relative, pointing out that turning the discussion into an absolute value relativism will have devastating consequences and developing a moderate thesis on this issue is the main subject of this article.

References

 • Akalın Ş. H., vd. (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Aktaş S. (2009). İdeal Hukuk Kavramı Üzerine, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 13(3-4), 1-21.
 • Aktaş S. (2005). Hukuksal Geçerlilik Sorunu, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (11), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 63-79.
 • Aral V. (1974). Hukuk Felsefesinde Değer Rölativizmine Karşı Değer Objektivizmi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 40(1-4), 521-552.
 • Aral V. (1990). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Kültür ve Değer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 53(1-4), 253-265.
 • Aral V. (1992). Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Aral V. (2003). Hukuku Bilim Yapan Nedir?, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (6), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 17-22.
 • Aral V. (2007). Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Aral V. (2012). Mutluluk ve Toplumun Esenliği, İstanbul: Legal Yayıncılık.
 • Austin J. (2015). Hukukun Belirlenmiş Alanı, (Ü. Yükselbaba, S. Üye, U. Koloş, Çev.). İstanbul: Tekin Yayınevi.
 • Avery R., Bezmez S., Edmonds A. G., Yaylalı M. (1998). Redhouse İngilizce-Türkçe Sözlük, İstanbul: Redhouse Yayınları.
 • Cevizci A. (2003). Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Cotterrell R. (2019). Hukukbiliminin Politikası Hukuk Felsefesine Eleştirel Bir Giriş, ( S. Üye, Çev.). İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Çobanoğlu R. (1964). Hukukta Gaye Problemi, İstanbul: Sermet Matbaası.
 • Dworkin R. (2018). Hukukun Hükümranlığı, ( E. Uzun, Çev.). İstanbul: Nora Kitap.
 • Eduard Z. (2008). Grek Felsefesi Tarihi, (A. Aydoğan Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Empricus S. (2010). Kuşkunun Felsefesi, (C. Cengiz Çevik, Çev.). İstanbul: Kırk Gece Yayınları.
 • Ernest H. (2001). Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, (S. Baran Çev.), Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü.
 • Güçer A., Selçuk M. A. (2009). Almanca Sözlük, Almanca-Türkçe/ Türkçe Almanca, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Gürbüz A. (2008). Hukukun Etik Değer Boyutunun Kavranmasının Hukuk Eğitim Öğrenimin Verimliliği Açısından Önemi, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (18), (H. Ökçesiz, G. Uygur Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 1-12.
 • Gürbüz A. (2011). Evrensel Hukuk Değerleri ve İlkelerinin Somut Hukuk Disiplinleri Bağlamında Detaylandırılması Sorunu, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 15-16(22-23-24-25), 1-9.
 • Kelsen H. (2013). Adalet Nedir?, (A. Acar, Çev.). TBB Dergisi, No: 107, 431-454.
 • Kelsen H. (2015). Norm ve Değer, (K. Akbaş, Çev.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 2(5), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 64-69.
 • Kelsen H. (2018). Saf Hukuk Kuramı Nedir?, (K. Akbaş, Çev.), Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, 5(3), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 99-107.
 • Keyman S. (1978). Hukuki Pozitivizm, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 35(1), 17-56.
 • Keyman S. (2002). Hukukun Bilimselliği Üzerine, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, (5), (H. Ökçesiz Yay. Haz.), İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları.
 • Kılıç M. (2011). Değerler Filozofisi ve Hukuksal Değerler, Eğitime Bakış Dergisi, (7), 51-54.
 • Kocabay Y. (?). Türkçe-Fransızca Büyük Sözlük, Ankara: Tisa Matbaacılık.
 • Kuçuradi İ. (2013). İnsan ve Değerleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu.
 • Laertios D. (2004). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, (C. Şentuna, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Lemos N. M. (1999). Value, (R. Audi, Ed.), The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second Edition, New York: Cambridge University Press.
 • Öktem N. (1977). Hukuksal Pozitivizm Akımı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 43(1-4), 271-299.
 • Öktem N., Türkbağ A. U. (2003). Felsefe, Sosyoloji ve Devlet, İstanbul: Der Yayınları.
 • Önal M. (2006). Değer, (A. Cevizci, Ed.), Felsefe Ansiklopedisi, Ankara: Ebabil Yayıncılık.
 • Platon (2010). Devlet, (S. Eyüboğlu, M. A. Cimcoz, Çev.), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Troper M. (2011). Hukuk Felsefesi, (I. Ergüden, Çev.), Ankara: Dost Kitabevi Yayınları.
 • Wacks R. (2019). Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş, (E. Arıkan, Çev.), İstanbul: Tekin Yayınevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Seda ÖZDAL
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5791-6429
Türkiye

Publication Date December 30, 2022
Published in Issue Year 2022Volume: 46 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { cumusosbil1209575, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {2}, pages = {265 - 270}, title = {HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {Özdal, Seda} }
APA Özdal, S. (2022). HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (2) , 265-270 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74585/1209575
MLA Özdal, S. "HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 265-270 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/en/pub/issue/74585/1209575>
Chicago Özdal, S. "HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 265-270
RIS TY - JOUR T1 - HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - SedaÖzdal Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 270 VL - 46 IS - 2 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Seda Özdal %T HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 2 %R %U
ISNAD Özdal, Seda . "HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 2 (December 2022): 265-270 .
AMA Özdal S. HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. CUJOSS. 2022; 46(2): 265-270.
Vancouver Özdal S. HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(2): 265-270.
IEEE S. Özdal , "HUKUKİ POZİTİVİZMİN DEĞER KARŞITLIĞI VE SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 46, no. 2, pp. 265-270, Dec. 2022

.