Review
PDF BibTex RIS Cite

AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞİDDET DÖNGÜSÜ: BİR ALANYAZIN DERLEMESİ

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 87 - 97, 30.06.2023

Abstract

Aile içi şiddet, toplumda yaygın olarak görülen ve geçmişi oldukça eski kökleşmiş bir toplumsal sorundur. Bu sorun bireyleri fiziksel, psikolojik, cinsel ya da ekonomik yönden olumsuz etkilemektedir. Kökeni oldukça eski olan aile içi şiddetin günümüze kadar gelerek varlığını sürdürme sebebi ise şiddet döngüsünden kaynaklanmaktadır. Bu çalışma ile aile içi şiddet türleri ve bu şiddete yol açan faktörlerin bilinirliğinin artırılarak şiddet döngüsünün önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada sistematik derleme yöntemi kullanılmış ve konu ile ilgisi bulunan 19 makale çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma bulgularında aile içi şiddet türlerinin fiziksel, ekonomik, cinsel ve ekonomik şiddet olarak dört türü olduğu görülmüştür. Yine şiddet döngüsünün ise eşler arasında görülen şiddet döngüsü, sosyal öğrenmeyle yaşanan kuşaktan kuşağa aktarılan şiddet döngüsü ve şiddet türleri arasında yaşanan dönüşüm olmak üzere üç başlığa ayrıldığı elde edilen bulgular arasındadır. Sonuç olarak toplumda yaygın olarak görülen şiddetin oluşturduğu döngünün önüne geçilmedikçe şiddet davranışının önüne geçilmeyecektir. Bu kapsamda şiddete yol açan risk faktörlerinin bilinmesi, şiddet döngüsünün önlenmesi açısından faydalı olacaktır.

References

 • Adak, N. (2000). Değişen Toplumda Değişen Aile. Siyasal Yayınevi.
 • Adak, N. (2013). Madalyonun öteki yüzü: erkeğe yönelik şiddet. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16 (2), 1-28.
 • Akarçay-Ulutaş, D. (2020). Sosyal hizmette kültürel yetkinlik eğitimi: içeriğe yönelik bir sistematik derleme çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 31 (3), 1248-1277.
 • Akın, M. (2013). Aile içi şiddet. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 71 (1), 27-41.
 • Akkaş, İ. ve Uyanık, Z. (2016). Kadına yönelik şiddet. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 32-42.
 • Altıntop, Ö. ve Adana, F. (2019). Yeni evli çiftlerin aile içi şiddete yönelik tutumları ve ilişkili faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 8 (3), 268-276.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-hall.
 • Bayhan, V. (2013). Beden sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet. Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 16 (63), 147-164.
 • Bayrakçı, M. (2007). Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (14), 198-210.
 • Bayer, A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 101-129.
 • Can, İ. (2013). Tarih, toplum ve kültür bağlamında aile ve kadın. M. Aydın, (Ed), Sistematik Aile Sosyolojisi içinde (ss.215-248). Çizgi Kitabevi.
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1990). Resmî Gazete, 22184, 27/01/1995.
 • Dinçer, F. ve Yüksel, M. (2018). Aile içi şiddete şahit olan çocuklar: bir alanyazın derlemesi. Marmara
 • Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 130-141.
 • Dökmen, Z.Y. (2009). Toplumsal Cinsiyet (6. Baskı). Remzi Kitabevi.

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 87 - 97, 30.06.2023

Abstract

References

 • Adak, N. (2000). Değişen Toplumda Değişen Aile. Siyasal Yayınevi.
 • Adak, N. (2013). Madalyonun öteki yüzü: erkeğe yönelik şiddet. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16 (2), 1-28.
 • Akarçay-Ulutaş, D. (2020). Sosyal hizmette kültürel yetkinlik eğitimi: içeriğe yönelik bir sistematik derleme çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 31 (3), 1248-1277.
 • Akın, M. (2013). Aile içi şiddet. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 71 (1), 27-41.
 • Akkaş, İ. ve Uyanık, Z. (2016). Kadına yönelik şiddet. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 32-42.
 • Altıntop, Ö. ve Adana, F. (2019). Yeni evli çiftlerin aile içi şiddete yönelik tutumları ve ilişkili faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 8 (3), 268-276.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-hall.
 • Bayhan, V. (2013). Beden sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet. Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 16 (63), 147-164.
 • Bayrakçı, M. (2007). Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (14), 198-210.
 • Bayer, A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 101-129.
 • Can, İ. (2013). Tarih, toplum ve kültür bağlamında aile ve kadın. M. Aydın, (Ed), Sistematik Aile Sosyolojisi içinde (ss.215-248). Çizgi Kitabevi.
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1990). Resmî Gazete, 22184, 27/01/1995.
 • Dinçer, F. ve Yüksel, M. (2018). Aile içi şiddete şahit olan çocuklar: bir alanyazın derlemesi. Marmara
 • Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 130-141.
 • Dökmen, Z.Y. (2009). Toplumsal Cinsiyet (6. Baskı). Remzi Kitabevi.

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 87 - 97, 30.06.2023

Abstract

References

 • Adak, N. (2000). Değişen Toplumda Değişen Aile. Siyasal Yayınevi.
 • Adak, N. (2013). Madalyonun öteki yüzü: erkeğe yönelik şiddet. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16 (2), 1-28.
 • Akarçay-Ulutaş, D. (2020). Sosyal hizmette kültürel yetkinlik eğitimi: içeriğe yönelik bir sistematik derleme çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 31 (3), 1248-1277.
 • Akın, M. (2013). Aile içi şiddet. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 71 (1), 27-41.
 • Akkaş, İ. ve Uyanık, Z. (2016). Kadına yönelik şiddet. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 32-42.
 • Altıntop, Ö. ve Adana, F. (2019). Yeni evli çiftlerin aile içi şiddete yönelik tutumları ve ilişkili faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 8 (3), 268-276.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-hall.
 • Bayhan, V. (2013). Beden sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet. Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 16 (63), 147-164.
 • Bayrakçı, M. (2007). Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (14), 198-210.
 • Bayer, A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 101-129.
 • Can, İ. (2013). Tarih, toplum ve kültür bağlamında aile ve kadın. M. Aydın, (Ed), Sistematik Aile Sosyolojisi içinde (ss.215-248). Çizgi Kitabevi.
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1990). Resmî Gazete, 22184, 27/01/1995.
 • Dinçer, F. ve Yüksel, M. (2018). Aile içi şiddete şahit olan çocuklar: bir alanyazın derlemesi. Marmara
 • Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 130-141.
 • Dökmen, Z.Y. (2009). Toplumsal Cinsiyet (6. Baskı). Remzi Kitabevi.

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 87 - 97, 30.06.2023

Abstract

References

 • Adak, N. (2000). Değişen Toplumda Değişen Aile. Siyasal Yayınevi.
 • Adak, N. (2013). Madalyonun öteki yüzü: erkeğe yönelik şiddet. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16 (2), 1-28.
 • Akarçay-Ulutaş, D. (2020). Sosyal hizmette kültürel yetkinlik eğitimi: içeriğe yönelik bir sistematik derleme çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 31 (3), 1248-1277.
 • Akın, M. (2013). Aile içi şiddet. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 71 (1), 27-41.
 • Akkaş, İ. ve Uyanık, Z. (2016). Kadına yönelik şiddet. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 32-42.
 • Altıntop, Ö. ve Adana, F. (2019). Yeni evli çiftlerin aile içi şiddete yönelik tutumları ve ilişkili faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 8 (3), 268-276.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-hall.
 • Bayhan, V. (2013). Beden sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet. Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 16 (63), 147-164.
 • Bayrakçı, M. (2007). Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (14), 198-210.
 • Bayer, A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 101-129.
 • Can, İ. (2013). Tarih, toplum ve kültür bağlamında aile ve kadın. M. Aydın, (Ed), Sistematik Aile Sosyolojisi içinde (ss.215-248). Çizgi Kitabevi.
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1990). Resmî Gazete, 22184, 27/01/1995.
 • Dinçer, F. ve Yüksel, M. (2018). Aile içi şiddete şahit olan çocuklar: bir alanyazın derlemesi. Marmara
 • Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 130-141.
 • Dökmen, Z.Y. (2009). Toplumsal Cinsiyet (6. Baskı). Remzi Kitabevi.

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 87 - 97, 30.06.2023

Abstract

References

 • Adak, N. (2000). Değişen Toplumda Değişen Aile. Siyasal Yayınevi.
 • Adak, N. (2013). Madalyonun öteki yüzü: erkeğe yönelik şiddet. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 16 (2), 1-28.
 • Akarçay-Ulutaş, D. (2020). Sosyal hizmette kültürel yetkinlik eğitimi: içeriğe yönelik bir sistematik derleme çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 31 (3), 1248-1277.
 • Akın, M. (2013). Aile içi şiddet. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 71 (1), 27-41.
 • Akkaş, İ. ve Uyanık, Z. (2016). Kadına yönelik şiddet. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1), 32-42.
 • Altıntop, Ö. ve Adana, F. (2019). Yeni evli çiftlerin aile içi şiddete yönelik tutumları ve ilişkili faktörler. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 8 (3), 268-276.
 • Bandura, A. (1977). Social learning theory. Prentice-hall.
 • Bayhan, V. (2013). Beden sosyolojisi ve toplumsal cinsiyet. Doğu-Batı Düşünce Dergisi, 16 (63), 147-164.
 • Bayrakçı, M. (2007). Sosyal Öğrenme Kuramı ve Eğitimde Uygulanması. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (14), 198-210.
 • Bayer, A. (2013). Değişen Toplumsal Yapıda Aile. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 4(8), 101-129.
 • Can, İ. (2013). Tarih, toplum ve kültür bağlamında aile ve kadın. M. Aydın, (Ed), Sistematik Aile Sosyolojisi içinde (ss.215-248). Çizgi Kitabevi.
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1990). Resmî Gazete, 22184, 27/01/1995.
 • Dinçer, F. ve Yüksel, M. (2018). Aile içi şiddete şahit olan çocuklar: bir alanyazın derlemesi. Marmara
 • Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 130-141.
 • Dökmen, Z.Y. (2009). Toplumsal Cinsiyet (6. Baskı). Remzi Kitabevi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Alpaslan KELLECİ
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Sosyal Hizmet Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı
0000-0002-7477-8531
Türkiye

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 47 Issue: 1

Cite

APA
KELLECİ, A. (2023). AİLE İÇİ ŞİDDET VE ŞİDDET DÖNGÜSÜ: BİR ALANYAZIN DERLEMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47(1), 87-97.

.