Research Article
PDF BibTex RIS Cite

JAMAICA KINCAID'İN AT THE BOTTOM OF THE RIVER ADLI ESERİNDE ARDIŞIK DİZELERDE KİMLİK ARAYIŞI

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 153 - 165, 30.06.2023

Abstract

Jamaika Kincaid’in ilk kitabı ve ilk kısa öykü koleksiyonu At the Bottom of the River, okuyucuya, çocukluktan yetişkinliğe doğru yol alan genç bir Antiguan kızın gerçek ve hayali dünyasının birleşimini yansıtan özlü ve lirik tarzda bir eserdir. Kitaptaki kısa öyküler, isimsiz bir kadın anlatıcının hayatından bazı kesitler sunduğu için birbiriyle ilişkilidir. Bu makalenin amacı, eserin “nesir şiir” sıfatını taşıyabileceğini kanıtladığına inanılan en önemli özelliklerinden bazılarını tasvir etmektir. Çalışma sırasında eserin bir tür “şiirsel nesir” olarak da değerlendirilebileceği görülmüştür. Ancak hem ‘nesir şiir’ hem de ‘şiirsel nesir’in her ikisinin de “çitten atlayan” türler olması bakımından birbirine yakın olduğu, başka bir deyişle, her iki türün de hem şiirin hem de nesrin sınırlarını aştığı düşünüldüğünde ve dolayısıyla melez türler olduklarından, öyküleri nesir şiir açısından incelemekte bir sakınca görmedim. Kısaca bu çalışmanın amacı düzyazı olarak kaleme alınan eserdeki manzum özellikleri ortaya koymaktır. Koleksiyondaki öykülerde yer alan imgeler, eğretilemeler, teşbihler ve semboller incelendiğinde, bu söz sanatlarının ana karakterin kimlik arayışını ve sonunda kazandığı benlik tasvirini resmetmeye hizmet ettiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle çalışma, Kincaid’in kitabında imge ve sembollerin kullanımıyla ortaya koyduğu kimlik arayışı temasını da vurgulamaktadır.

Supporting Institution

Yok

Thanks

Yok

References

 • Abrams, M. H. (1999). A Glossary of Literary Terms. USA: Heinle and Heinle.
 • Andrews, W. L., Foster, F. S. and Harris, T. (eds.). (2001). The Concise Oxford Companion to African American Literature. UK: Oxford University Press.
 • Baudelaire, C. (2009). Paris Spleen: Little Poems in Prose. Keith Waldrop (trans.), Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press.
 • ____________ (2000). Le Spleen de Paris:Petits poèmes en prose. Numilog. Accessed on http://www.numilog.com/ on 01.01.2021
 • Bloom, H. (ed. and intr.). (2008). Bloom’s Modern Critical Views: Jamaica Kincaid. New York: Infobase Publishing.
 • Braziel, J. E. (2009). Caribbean Genesis: Jamaica Kincaid and the Writing of New Worlds. USA: State University of New York.
 • Caws, M. A. (1993). Prose Poem. Alex Preminger and T.V.F. Brogan (Eds.) in The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton and New Jersey: Princeton University Press .977-979.
 • Cuddon, J. A. (1984). A Dictionary of Literary Terms. Great Britain: Hazel Watson & Viney Ltd.
 • Delville, M. (1998). American Prose Poem: Poetic Form and the Boundaries of Genre. USA: The University Press of Florida.
 • Fakhreddine, H. J. (2021). The Arabic Prose Poem: Poetic Theory and Practice. UK: Edinburgh University Press Ltd.
 • Kincaid, J. (1997). My Brother. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
 • _________ (2000). At The Bottom of the River. USA: Farrar, Straus and Giroux.
 • “Jamaica Kincaid on writing, her life, and The New Yorker”. Accessed on (https://www.youtube.com/watch?v=oPgjWIYKm5w&t=1768s) on 31.01.2021
 • Johnson, P. (1992). “Introduction: One Big Prose Poem”. Peter Johnson (ed.). The Prose Poem: An International
 • Journal. 1992, Vol. 1, pp. i-iv. The Providence College: The Berkeley Electronic Press (bepress). Accessed on(https://digitalcommons.providence.edu/prosepoem/ ) on 15.12.2021
 • Murphy, M. S. (1992). “Introduction”. A Tradition of Subversion: The Prose Poem in English From Wilde to Ashbery. ( 1-8). USA: University of Massachusetts Press.
 • Purcell, H. Dido and Aeneas. Accessed on https://www.opera-arias.com/purcell/dido-and-aeneas/in-our-deep-vaulted-cell/ on 31.12.2021
 • Quinn, E. (2006). A Dictionary of Literary and Thematic Terms, New York: Facts on File, Inc
 • The lyrics of The Cave: In our deep vaulted cell. Accessed on https://mojim.com/usy192663x2x5.htm on 31.12.2021

THE SEARCH FOR AN IDENTITY IN CONSECUTIVE VERSES IN JAMAICA KINCAID’S AT THE BOTTOM OF THE RIVER

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 153 - 165, 30.06.2023

Abstract

Jamaica Kincaid’s first book and first short story collection At the Bottom of the River is a work which offers the reader a pithy and lyrical style by which the author reflects the merging of the real and imaginary world of a young Antiguan girl growing into adulthood. The curt stories in the book are inter-related since they relate to some slices of the life of an unnamed female narrator. The aim of this article is to depict some of the most significant features which are believed to prove that the work can bear the epithet “prose poem”. During the study it has been observed that the work can also be considered to be a type of ‘poetic prose’. Yet, considering that both ‘prose poem’ and ‘poetic prose’ are close to each other in the sense that both of them are the genres “jumping the fence”, in other words, both genres exceed the boundaries of both poetry and prose, and thus that they are hybrid genres, I have seen no drawbacks of analyzing the collection in the perspective of prose poem. Briefly, the aim of this study is to reveal the poetic features in the work written in prose. When the images, metaphors, similes and symbols are explored in the stories in the collection, it has been observed that these figures of speech serve to illustrate the main character’s quest for identity and her depiction of her self which she gains at the end. For this reason, the study concurrently highlights the theme of search for an identity which is revealed in Kincaid’s book by means of the use of images and symbols.

References

 • Abrams, M. H. (1999). A Glossary of Literary Terms. USA: Heinle and Heinle.
 • Andrews, W. L., Foster, F. S. and Harris, T. (eds.). (2001). The Concise Oxford Companion to African American Literature. UK: Oxford University Press.
 • Baudelaire, C. (2009). Paris Spleen: Little Poems in Prose. Keith Waldrop (trans.), Middletown, Connecticut: Wesleyan University Press.
 • ____________ (2000). Le Spleen de Paris:Petits poèmes en prose. Numilog. Accessed on http://www.numilog.com/ on 01.01.2021
 • Bloom, H. (ed. and intr.). (2008). Bloom’s Modern Critical Views: Jamaica Kincaid. New York: Infobase Publishing.
 • Braziel, J. E. (2009). Caribbean Genesis: Jamaica Kincaid and the Writing of New Worlds. USA: State University of New York.
 • Caws, M. A. (1993). Prose Poem. Alex Preminger and T.V.F. Brogan (Eds.) in The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton and New Jersey: Princeton University Press .977-979.
 • Cuddon, J. A. (1984). A Dictionary of Literary Terms. Great Britain: Hazel Watson & Viney Ltd.
 • Delville, M. (1998). American Prose Poem: Poetic Form and the Boundaries of Genre. USA: The University Press of Florida.
 • Fakhreddine, H. J. (2021). The Arabic Prose Poem: Poetic Theory and Practice. UK: Edinburgh University Press Ltd.
 • Kincaid, J. (1997). My Brother. New York: Farrar, Straus, and Giroux.
 • _________ (2000). At The Bottom of the River. USA: Farrar, Straus and Giroux.
 • “Jamaica Kincaid on writing, her life, and The New Yorker”. Accessed on (https://www.youtube.com/watch?v=oPgjWIYKm5w&t=1768s) on 31.01.2021
 • Johnson, P. (1992). “Introduction: One Big Prose Poem”. Peter Johnson (ed.). The Prose Poem: An International
 • Journal. 1992, Vol. 1, pp. i-iv. The Providence College: The Berkeley Electronic Press (bepress). Accessed on(https://digitalcommons.providence.edu/prosepoem/ ) on 15.12.2021
 • Murphy, M. S. (1992). “Introduction”. A Tradition of Subversion: The Prose Poem in English From Wilde to Ashbery. ( 1-8). USA: University of Massachusetts Press.
 • Purcell, H. Dido and Aeneas. Accessed on https://www.opera-arias.com/purcell/dido-and-aeneas/in-our-deep-vaulted-cell/ on 31.12.2021
 • Quinn, E. (2006). A Dictionary of Literary and Thematic Terms, New York: Facts on File, Inc
 • The lyrics of The Cave: In our deep vaulted cell. Accessed on https://mojim.com/usy192663x2x5.htm on 31.12.2021

Details

Primary Language English
Journal Section Articles
Authors

Mevlude ZENGİN
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7778-8268
Türkiye

Project Number Yok
Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 47 Issue: 1

Cite

APA
ZENGİN, M. (2023). THE SEARCH FOR AN IDENTITY IN CONSECUTIVE VERSES IN JAMAICA KINCAID’S AT THE BOTTOM OF THE RIVER. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47(1), 153-165.

.