Research Article
BibTex RIS Cite

THE EFFECT OF SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS AND EMPATHY ON SOCIAL SENSITIVITY: A RESEARCH ON BAYBURT UNIVERSITY VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 43 - 49, 30.06.2023

Abstract

The aim of this study was to analyze the relationship between the social sensitivity and empathy levels of the students studying at Bayburt University Vocational School of Justice. The effect of some sociodemographic factors such as gender, class, department of education on social sensitivity was also analyzed in the study. In accordance with the purpose of the research, the relational survey model was used. 254 students who volunteered to fill out the questionnaire constituted the sample of the research. 118 (46.5%) male and 136 (53.5%) female students studying in different departments at Bayburt University Vocational School of Justice (Justice, social security, office services and administrative assistant, prison and security department) participated in the research. Toronto Empathy Scale and Social Sensitivity Scale were used to collect data. According to the findings, students have high level of empathy and social sensitivity. While gender and education do not affect social sensitivity, social sensitivity increases as the class level increases. There is a positive relationship between empathy and social sensitivity, and empathy. Hence it can be concluded that as the level of empathy increases, social sensitivity also increases

References

 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi (12.Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Kıral, E. (2018). Kayıp Giden Bir Değer: Saygı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 4-10.
 • Kışlak, Ş. T., ve Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Külekçi, E. ve Özgan, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 3(2), 1-15.
 • McDevitt, T. M., Lennon, R. ve Kopriva, R. J. (1991). Adolescents’ Perceptions Of Mothers’ And Fathers’ Pro Social Actions And Empathic Responses. Youth & Society, 22(3), 387-409.
 • Öztürk, M. S. Ve Yılmaz N. (2021). Gençlerde Empati Düzeyi ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (1), 495-506.
 • Rengi, Ö. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları Ve Kültürlerarası Duyarlılıkları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu V. (2010). Biyoistatistik. Ankara: Hatipoğlu.
 • Şentürk, H. (2008). Sosyal İlişkilerde Saygı Kavramı: Psikoloji ve Din Açısından Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20, 217-228.
 • Temiz, S. ve Öztürk, M. (2019). Empatinin Yaşlı Ayrımcılığı Üzerindeki Etkisi: Gençler Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 80, 483-498.
 • Terzi, A. R. (2014). İletişim ve Sosyal Etkileşim. Yüksel Özden (Ed.), Eğitim ve Okul Yöneticiliği El kitabı içinde (279-301 ss.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tunç, A. Ö., Akdemir Ömür, G. Ve Düren, A. Z. (2012). Çevresel Farkındalık. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 227-246.
 • Tutarel Kışlak, Ş. ve Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Türksoy, Ö. (1991). Çevre Duyarlılığı Eğitiminde Bilişsel Yaklaşım: Çocuk ve Temel Çevre Özellikleri. Eğitim ve Bilim, 15(80), 15-23.
Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 43 - 49, 30.06.2023

Abstract

References

 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi (12.Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Kıral, E. (2018). Kayıp Giden Bir Değer: Saygı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 4-10.
 • Kışlak, Ş. T., ve Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Külekçi, E. ve Özgan, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 3(2), 1-15.
 • McDevitt, T. M., Lennon, R. ve Kopriva, R. J. (1991). Adolescents’ Perceptions Of Mothers’ And Fathers’ Pro Social Actions And Empathic Responses. Youth & Society, 22(3), 387-409.
 • Öztürk, M. S. Ve Yılmaz N. (2021). Gençlerde Empati Düzeyi ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (1), 495-506.
 • Rengi, Ö. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları Ve Kültürlerarası Duyarlılıkları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu V. (2010). Biyoistatistik. Ankara: Hatipoğlu.
 • Şentürk, H. (2008). Sosyal İlişkilerde Saygı Kavramı: Psikoloji ve Din Açısından Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20, 217-228.
 • Temiz, S. ve Öztürk, M. (2019). Empatinin Yaşlı Ayrımcılığı Üzerindeki Etkisi: Gençler Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 80, 483-498.
 • Terzi, A. R. (2014). İletişim ve Sosyal Etkileşim. Yüksel Özden (Ed.), Eğitim ve Okul Yöneticiliği El kitabı içinde (279-301 ss.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tunç, A. Ö., Akdemir Ömür, G. Ve Düren, A. Z. (2012). Çevresel Farkındalık. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 227-246.
 • Tutarel Kışlak, Ş. ve Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Türksoy, Ö. (1991). Çevre Duyarlılığı Eğitiminde Bilişsel Yaklaşım: Çocuk ve Temel Çevre Özellikleri. Eğitim ve Bilim, 15(80), 15-23.
Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 43 - 49, 30.06.2023

Abstract

References

 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi (12.Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Kıral, E. (2018). Kayıp Giden Bir Değer: Saygı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 4-10.
 • Kışlak, Ş. T., ve Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Külekçi, E. ve Özgan, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 3(2), 1-15.
 • McDevitt, T. M., Lennon, R. ve Kopriva, R. J. (1991). Adolescents’ Perceptions Of Mothers’ And Fathers’ Pro Social Actions And Empathic Responses. Youth & Society, 22(3), 387-409.
 • Öztürk, M. S. Ve Yılmaz N. (2021). Gençlerde Empati Düzeyi ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (1), 495-506.
 • Rengi, Ö. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları Ve Kültürlerarası Duyarlılıkları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu V. (2010). Biyoistatistik. Ankara: Hatipoğlu.
 • Şentürk, H. (2008). Sosyal İlişkilerde Saygı Kavramı: Psikoloji ve Din Açısından Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20, 217-228.
 • Temiz, S. ve Öztürk, M. (2019). Empatinin Yaşlı Ayrımcılığı Üzerindeki Etkisi: Gençler Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 80, 483-498.
 • Terzi, A. R. (2014). İletişim ve Sosyal Etkileşim. Yüksel Özden (Ed.), Eğitim ve Okul Yöneticiliği El kitabı içinde (279-301 ss.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tunç, A. Ö., Akdemir Ömür, G. Ve Düren, A. Z. (2012). Çevresel Farkındalık. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 227-246.
 • Tutarel Kışlak, Ş. ve Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Türksoy, Ö. (1991). Çevre Duyarlılığı Eğitiminde Bilişsel Yaklaşım: Çocuk ve Temel Çevre Özellikleri. Eğitim ve Bilim, 15(80), 15-23.
Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 43 - 49, 30.06.2023

Abstract

References

 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi (12.Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Kıral, E. (2018). Kayıp Giden Bir Değer: Saygı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 4-10.
 • Kışlak, Ş. T., ve Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Külekçi, E. ve Özgan, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 3(2), 1-15.
 • McDevitt, T. M., Lennon, R. ve Kopriva, R. J. (1991). Adolescents’ Perceptions Of Mothers’ And Fathers’ Pro Social Actions And Empathic Responses. Youth & Society, 22(3), 387-409.
 • Öztürk, M. S. Ve Yılmaz N. (2021). Gençlerde Empati Düzeyi ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (1), 495-506.
 • Rengi, Ö. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları Ve Kültürlerarası Duyarlılıkları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu V. (2010). Biyoistatistik. Ankara: Hatipoğlu.
 • Şentürk, H. (2008). Sosyal İlişkilerde Saygı Kavramı: Psikoloji ve Din Açısından Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20, 217-228.
 • Temiz, S. ve Öztürk, M. (2019). Empatinin Yaşlı Ayrımcılığı Üzerindeki Etkisi: Gençler Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 80, 483-498.
 • Terzi, A. R. (2014). İletişim ve Sosyal Etkileşim. Yüksel Özden (Ed.), Eğitim ve Okul Yöneticiliği El kitabı içinde (279-301 ss.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tunç, A. Ö., Akdemir Ömür, G. Ve Düren, A. Z. (2012). Çevresel Farkındalık. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 227-246.
 • Tutarel Kışlak, Ş. ve Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Türksoy, Ö. (1991). Çevre Duyarlılığı Eğitiminde Bilişsel Yaklaşım: Çocuk ve Temel Çevre Özellikleri. Eğitim ve Bilim, 15(80), 15-23.

SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLER İLE EMPATİNİN TOPLUMSAL DUYARLILIĞA ETKİSİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 43 - 49, 30.06.2023

Abstract

Bu çalışmada Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin toplumsal duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki ilişki incelenmektedir. Çalışmada cinsiyet, sınıf, eğitim görülen bölüm gibi bazı sosyodemografik faktörlerin toplumsal duyarlılığa etkisi de ortaya konulmaktadır. Araştırmanın amacına uygun olacak şekilde araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Anketi doldurmaya gönüllü 254 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmaya Bayburt Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulunda farklı bölümlerde okuyan (Adalet, sosyal güvenlik, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, ceza infaz ve güvenlik bölümü) 118 (%46,5), erkek 136 (%53,5) kadın öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanmasında Toronto Empati Ölçeği ve Toplumsal Duyarlılık Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı kullanılmış olup analizlerde frekans, yüzdelikler, ortalama ve standart sapmalar ile hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrencilerin empati ve toplumsal duyarlılık düzeyleri yüksektir. Cinsiyet ve eğitim görülen bölüm toplumsal duyarlılığı etkilemezken, sınıf düzeyi arttıkça toplumsal duyarlılık artmaktadır. Empati ve toplumsal duyarlılık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Buradan empati düzeyi yükseldikçe toplumsal duyarlılığın yükseldiği sonucuna ulaşılmaktadır.

References

 • Karasar, N. (2003). Bilimsel Araştırma Yöntemi (12.Baskı). Ankara: Nobel Yayın.
 • Kıral, E. (2018). Kayıp Giden Bir Değer: Saygı. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 4-10.
 • Kışlak, Ş. T., ve Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Külekçi, E. ve Özgan, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre Sosyal Sorumluluk Alanında Görev Alma Nedenleri ve Sonuçları. Anatolian Journal of Educational Leadership and Instruction, 3(2), 1-15.
 • McDevitt, T. M., Lennon, R. ve Kopriva, R. J. (1991). Adolescents’ Perceptions Of Mothers’ And Fathers’ Pro Social Actions And Empathic Responses. Youth & Society, 22(3), 387-409.
 • Öztürk, M. S. Ve Yılmaz N. (2021). Gençlerde Empati Düzeyi ve Yaşam Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 56 (1), 495-506.
 • Rengi, Ö. (2014). Sınıf Öğretmenlerinin Kültürel Farklılık Algıları Ve Kültürlerarası Duyarlılıkları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Sümbüloğlu, K. ve Sümbüloğlu V. (2010). Biyoistatistik. Ankara: Hatipoğlu.
 • Şentürk, H. (2008). Sosyal İlişkilerde Saygı Kavramı: Psikoloji ve Din Açısından Bir Bakış. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 20, 217-228.
 • Temiz, S. ve Öztürk, M. (2019). Empatinin Yaşlı Ayrımcılığı Üzerindeki Etkisi: Gençler Üzerine Bir Araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 80, 483-498.
 • Terzi, A. R. (2014). İletişim ve Sosyal Etkileşim. Yüksel Özden (Ed.), Eğitim ve Okul Yöneticiliği El kitabı içinde (279-301 ss.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Tunç, A. Ö., Akdemir Ömür, G. Ve Düren, A. Z. (2012). Çevresel Farkındalık. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 227-246.
 • Tutarel Kışlak, Ş. ve Çabukça, F. (2002). Empati ve Demografik Değişkenlerin Evlilik Uyumu ile İlişkisi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 5(5).
 • Türksoy, Ö. (1991). Çevre Duyarlılığı Eğitiminde Bilişsel Yaklaşım: Çocuk ve Temel Çevre Özellikleri. Eğitim ve Bilim, 15(80), 15-23.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Sinan BALCI 0000-0002-1155-4696

Meral ÖZTÜRK 0000-0001-7570-5361

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 47 Issue: 1

Cite

APA BALCI, S., & ÖZTÜRK, M. (2023). SOSYODEMOGRAFİK FAKTÖRLER İLE EMPATİNİN TOPLUMSAL DUYARLILIĞA ETKİSİ: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47(1), 43-49.

.