Research Article
PDF BibTex RIS Cite

EMİNE SEMİYE BİYOGRAFİSİNE KATKI: GÜZİN HANIM’A MEKTUPLAR

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 141 - 152, 30.06.2023

Abstract

Osmanlı tarihinin son dönemlerine dair yapılan çalışmalarda, mesela Osmanlı bürokrasisinden, İttihat ve Terakki Fırkası ve Osmanlı Demokrat Fırkası’dan söz edilirken Emine Semiye adıyla karşılaşılır.
Öğretmen olarak farklı zamanlarda, şehirlerde, ortamlarda eğitime katkıda bulunan, gönüllülük esasına dayanan özellikle kadın haklarına yönelik faaliyetlere katılan Emine Semiye adı bu konularda yapılan çalışmalarda da geçer.
Muhtelif gazete ve dergilerde yayımlanmış yazıların, edebî eserlerin sahibi olması sebebiyle Emine Semiye edebiyat ve basın alanı için de ilgilenilen bir isimdir.
Devrine göre oldukça sıra dışı günler geçiren Emine Semiye’nin yazdığı mektuplar biyografisini ve düşüncelerini aydınlatmaya yardımcı olan önemli birer belge olmuştur.
Bu makalenin konusu olan “Güzin Hanım”a Mektuplar” Yarın mecmuasında yayımlanmıştır. Emine Semiye’ye dair kaleme alınan müstakil eserlerde bu mektupların görülmediği anlaşılmaktadır. Emine Semiye’nin Güzin Hanım’a mektupları Ekim-Aralık 1921 arasında yayımlanmıştır.
Bu mektuplar işgal altındaki İstanbul’dan kurtuluş mücadelesi verilen Anadolu’ya gönderilmeleri açısından da önemlidir.
Yarın’daki Emine Semiye Mektupları “Giriş” ve “Sonuç” dışında 7 başlık altında değerlendirilmiştir:
“Mektupların yayımlandığı mecmua Yarın”, “Emine Semiye’nin Yarın’daki Mektuplarının ve Yazısının Künyesi”, “Mektupların Muhatabı Güzin Hanım”, “Mektupların Emine Semiye Biyografisine Katkıları”, “Mektupların Gösterdiği İstanbul”, “Emine Semiye’nin Düşünce, Dünyasını Yansıtmaları Bakımından Güzin Hanım’a Mektuplar”, “Haşiye”.
Bu çalışmada Emine Semiye biyografisi ve düşünce dünyası yeniden yazılmamış Yarın’daki yazılara dikkat çekilmiştir.

References

 • Ayata, Y. (2021, Yaz). Ömer Seyfettin Öldü (Mü?): İkinci Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Ömer Seyfettin Hakkında Yarın Dergisinde Çıkan Yazılar. Kare, 11, 25-46.
 • Baykal, B. S. (1984). Millî Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1,108-126.
 • Coşar, Ö. S. (1974). Türk Kadınının Hak ve Hürriyetleri Konusunda Tartışmalar/Emine Semiye Hanım’ın Mücadelesi. İçinde Atatürk Ansiklopedisi 1908-1909 2. İstanbul: Reklam Yayınları. ( 59-60).
 • Gövsa, İ. A. (1933). Emine Semiye Hanım. Meşhur Adamlar Hayatları-Eserleri 2. İstanbul: Sedat Simavi. (403-404.)
 • Gurbetoğlu, A. ve Atlı, S. (2014 Nisan). Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 15 (1), 225-243.
 • Katharina von Bora .Https://tr.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Bora adresinden erişildi.
 • Marie de’ Medici. https://tr.wikipedia.org/wiki/Marie_de%27_Medici adresinden erişildi.
 • Neyyal, Naciye (2004). Ressam Naciye Neyyal’in Mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Hatıraları. F. R. Hürmen (Haz.). İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Kaymaz, K. (2009). Gölgedeki Kalem Emine Semiye Bir Osmanlı Kadın Yazarının Düşünce Dünyası. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Karaca, Ş. (2010). Emine Semiye, Hayatı-Fikir Dünyası-Sanatı-Eserleri. [Basılmamış Doktora Tezi]. Erciyes Üniversitesi.
 • Kurnaz, Ş. (2008). Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü Emine Semiye Hayatı, Eserleri, Fikirleri İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Şapolyo, E. B. (1971). Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönüyle Basın. Ankara: Güven Matbaası.
 • Temizyürek, F ve Dinçer, F. (ty). Kazım Nami Duru. www.ataturkansiklopedisi.gov.tr. adresinden erişildi. Toros, Taha (1998). Mazi Cenneti. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Türker, Ö. (2011). Türkler ve Moğollarda Tarih Yazıcılığı (VII-XIII yy). [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Year 2023, Volume: 47 Issue: 1, 141 - 152, 30.06.2023

Abstract

References

 • Ayata, Y. (2021, Yaz). Ömer Seyfettin Öldü (Mü?): İkinci Ölüm Yıldönümü Münasebetiyle Ömer Seyfettin Hakkında Yarın Dergisinde Çıkan Yazılar. Kare, 11, 25-46.
 • Baykal, B. S. (1984). Millî Mücadele’de Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1,108-126.
 • Coşar, Ö. S. (1974). Türk Kadınının Hak ve Hürriyetleri Konusunda Tartışmalar/Emine Semiye Hanım’ın Mücadelesi. İçinde Atatürk Ansiklopedisi 1908-1909 2. İstanbul: Reklam Yayınları. ( 59-60).
 • Gövsa, İ. A. (1933). Emine Semiye Hanım. Meşhur Adamlar Hayatları-Eserleri 2. İstanbul: Sedat Simavi. (403-404.)
 • Gurbetoğlu, A. ve Atlı, S. (2014 Nisan). Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk Bahçesi Rehberi” Adlı Eserinin İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 15 (1), 225-243.
 • Katharina von Bora .Https://tr.wikipedia.org/wiki/Katharina_von_Bora adresinden erişildi.
 • Marie de’ Medici. https://tr.wikipedia.org/wiki/Marie_de%27_Medici adresinden erişildi.
 • Neyyal, Naciye (2004). Ressam Naciye Neyyal’in Mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Hatıraları. F. R. Hürmen (Haz.). İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Kaymaz, K. (2009). Gölgedeki Kalem Emine Semiye Bir Osmanlı Kadın Yazarının Düşünce Dünyası. İstanbul: Küre Yayınları.
 • Karaca, Ş. (2010). Emine Semiye, Hayatı-Fikir Dünyası-Sanatı-Eserleri. [Basılmamış Doktora Tezi]. Erciyes Üniversitesi.
 • Kurnaz, Ş. (2008). Osmanlı Kadın Hareketinde Bir Öncü Emine Semiye Hayatı, Eserleri, Fikirleri İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Şapolyo, E. B. (1971). Türk Gazetecilik Tarihi ve Her Yönüyle Basın. Ankara: Güven Matbaası.
 • Temizyürek, F ve Dinçer, F. (ty). Kazım Nami Duru. www.ataturkansiklopedisi.gov.tr. adresinden erişildi. Toros, Taha (1998). Mazi Cenneti. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Türker, Ö. (2011). Türkler ve Moğollarda Tarih Yazıcılığı (VII-XIII yy). [Basılmamış Yüksek Lisans Tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Süheyla YÜKSEL
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7513-9179
Türkiye

Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 47 Issue: 1

Cite

APA
YÜKSEL, S. (2023). EMİNE SEMİYE BİYOGRAFİSİNE KATKI: GÜZİN HANIM’A MEKTUPLAR. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 47(1), 141-152.

.