PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ

Yıl 2015, Cilt 39, Sayı 2, 155 - 172, 26.11.2015

Öz

Yeterli ve yetkin bir öğretmen olabilmek için öncelikle yüksek düzeyde alan bilgisine sahip olunmalıdır. Öğretmenlik mesleğinin yerine getirilebilmesi için de öğretmenlik mesleğine yönelik olumlu bir tutuma ihtiyaç vardır. Çünkü öğretmenlik mesleğine yönelik tutumun düşük olması mesleğin hakkıyla yerine getirilmesini güçleştireceği bir gerçektir. Bu araştırmada pedagojik formasyon eğitimi alan coğrafya bölümü mezunu olan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile alan bilgi düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından nasıl olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma, betimsel bir araştırma niteliğinde olup; tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubu Ahi Evran, Karabük ve Uşak üniversitelerinde pedagojik formasyon eğitimi alan coğrafya bölümü mezunu öğretmen adaylarından oluşmaktadır. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarını belirlemek amacıyla Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği (Çetin 2006); coğrafyaya alan bilgi düzeyini belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan Coğrafya Alan Bilgisi Testi kullanılmıştır. Bu çerçevede toplanan veriler üzerinde öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ve alan bilgi düzeyleri frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi ve Anova analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının düşük; alan bilgi düzeylerinin yetersiz düzeyde olduğu belirlenmiştir.

Yıl 2015, Cilt 39, Sayı 2, 155 - 172, 26.11.2015

Öz

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Articles
Yazarlar

Taner ÇİFÇİ


Yurdal DİKMENLİ
0000-0003-3738-3095

Yayımlanma Tarihi 26 Kasım 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 39, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @ { cumusosbil59555, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {39}, pages = {155 - 172}, doi = {}, title = {PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ}, key = {cite}, author = {Çifçi, Taner and Dikmenli, Yurdal} }
APA Çifçi, T. & Dikmenli, Y. (2015). PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 39 (2) , 155-172 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/4353/59555
MLA Çifçi, T. , Dikmenli, Y. "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 39 (2015 ): 155-172 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/4353/59555>
Chicago Çifçi, T. , Dikmenli, Y. "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 39 (2015 ): 155-172
RIS TY - JOUR T1 - PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ AU - Taner Çifçi , Yurdal Dikmenli Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 155 EP - 172 VL - 39 IS - 2 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ %A Taner Çifçi , Yurdal Dikmenli %T PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ %D 2015 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 39 %N 2 %R %U
ISNAD Çifçi, Taner , Dikmenli, Yurdal . "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 39 / 2 (Kasım 2015): 155-172 .
AMA Çifçi T. , Dikmenli Y. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ. CUJOSS. 2015; 39(2): 155-172.
Vancouver Çifçi T. , Dikmenli Y. PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 39(2): 155-172.
IEEE T. Çifçi ve Y. Dikmenli , "PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE ALAN BİLGİ DÜZEYLERİ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 39, sayı. 2, ss. 155-172, Kas. 2015