e-ISSN: 1305-5143
Başlangıç: 1982
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

2022 - Cilt: 46 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

5. A MODERN MINING SETTLEMENT IN EARLY REPUBLICAN TURKEY: CÜREK