Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 139 - 148, 16.06.2022

Öz

Pandemi nedeniyle uygulanan seyahat yasakları, sınırların kapatılması, ulusal ve uluslararası kısmi karantinalar sonucunda 2020 yılı Mart-Mayıs aylarında turizm hareketleri durma noktasına gelmiştir. Bu durum, uluslararası turizm kayıtlarının tutulduğu yıllardan sonra karşılaştığı en kötü kriz olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizde, sektörde yaşanan bu krizin Dünya ve Türkiye ekonomisine etkisinin birlikte değerlendirildiği, ayrıntılı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada; 2019-2020 yılları arasında pandemi sürecinin Dünya’da ve Türkiye’de turizm sektörü üzerinde yarattığı etkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Doküman analizi yöntemi ile “pandemi, “Türkiye”, “Dünya”, “turizm” başlıkları kullanılarak veriler elde edilmiştir. İnceleme sonucunda; Dünya’da Koronavirüs’ün turizm sektöründe büyük bir krize yol açtığı, milyonlarca çalışanın işsiz kaldığı belirlenmiştir. Türkiye’de ise 2019 yılına göre 2020 yılında turist sayısında % 74 oranında, turizm gelirinde ise % 65,1 lik bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca turizm sektörüyle doğrudan ve dolaylı temas halinde bulunan birçok sektör de kapandığı için, çalışanların bir kısmı ücretsiz izne ayrılmak durumunda kalmış, bir kısım çalışana kısa çalışma ödeneği ödenmiştir. Turizmde krizin etkisi ülke ekonomisinin de oldukça zor bir yıl geçirmesine neden olmuştur.

Kaynakça

 • •Ala'a, A., ve Albattat, A. (2019). Current İssue İn Tourism: Disease Transmission As a Potential Risk For Travellers. Review of Integrative Business and Economics Research, 8(4), 103.
 • •Alaeddinoğu F., Rol S. (2020). Covid-19 Pandemisi ve Turizm Üzerindeki Etkileri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S:233-258.
 • •Akbaba, M., Kurt, B., Nazlıcan, E. (2014). Yeni Coronavirus Salgını: Mers-CoV. Türkiye Halk Sağlığı Dergisi, 12(3): 382.
 • •Akkuş M.S., (2020). Koronavirüs ve Covid-19, Aksaray University Journal of Medical Sciences, 8-12.
 • •Arslan İ., ve Karagül S. (2020). Küresel Bir Tehdit (COVID-19 Salgını) ve Değişime Yolculuk Üsküdar University Journal of Social Sciences, İssue: 10, 1-36.
 • •Beirman, D.(2003). Restoring Tourism Destinations İn Crisis. Australia: Allen & Unwin, 21.
 • •Breban, R., Riou, J., Fontanet, A. (2013). Interhuman Transmissibility Of Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus: Estimation of Pandemic Risk. The Lancet, 382.
 • •Capital Fransa (URL: https://www.capital.fr/economie-politique/la-facture-tres-salee-du-covid-19-pour-le-tourismeenfrance1390369#:~:text=Le%20secteur%20du%20tourisme%20est,secr%C3%A9taire%20d'Etat%20au%20tourisme) (Erişim Tarihi:11.03.2021).
 • •Chen, H., Huang, X., Li, Z.(2020). Covid-19 ve Turizm Hakkındaki Çin Haberlerinin İçerik Analizi, Current Issues ın Tourism, 1-8. •Chun-Chien, K,. (2020). COVID-19 in Taiwan: Economic Impacts and Lessons Learned Asian Economic Papers 20:2, 106-124.
 • •Cumhuriyet Gazetesi URL (https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turizm-calisanlarina-asilama-basladi-dunyada-ornegi-yok-1827828) Erişim:31.06.2021).
 • •Çeti, B., Ünlüönen K,. (2019). Salgın Hastalıklar Sebebiyle Oluşan Krizlerin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi Cilt: 22, Sayı: 2, 109-128.
 • •Çakır P., Barakazı M., (2020). Koranavirüs Sürecinin Turizm Sektörüne Etkisi ve Salgına Karşı Alınan Tedbirler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt/Vol.: 20 - Sayı/No: 3 S:313-332.
 • •Demir M., Günaydın Y. ve Şen Demir Ş. (2020) Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Türkiye'de Turizm Üzerindeki Öncülleri, Etkileri ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi, nternational Journal of Social Sciences and Education Research, 80-107.
 • •Demir M., Şen Demir Ş., Doğanay Ergenc F., ve Dalgıç A,. (2021). Covid-19 Sürecinde Tüketicilerin Otel Seçimini Etkileyen Faktörler, International Journal of Social Sciences and Education Research, 83-94.
 • •Dünya Sağlık Örgütü (URL:https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1) (Erişim Tarihi:20.02.2021).
 • •Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Ofisi (URL: http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/mers-cov/mers-situation-update-june-2019.html WHO (2019). "Epidemicandpandemic-pronediseases MERS”) (Erişim Tarihi:25.04.2021).
 • •Dünya Turizm Örgütü 2020a (URL: https://www.unwto.org/news/unwto-launches-a-call-for-action-for-tourisms-covid-19-mitigation-and-recovery) (Erişim Tarihi: 28.02.2021).
 • •Dünya Turizm Örgütü 2020b (URL: https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020). (Erişim Tarihi: 28.02.2021).
 • •Dünya Turizm Örgütü 2020c (URL: https://www.unwto.org/news/impact-of-covid-19-on-global-tourism-made-clear-as-unwto-counts-the-cost-of-standstill) (Erişim Tarihi: 01.03.2021).
 • •Dünya Turizm Örgütü 2020d (URL: https://www.unwto.org/news/international-tourist-numbers-down-65-in-first-half-of-2020-unwto-reports) (Erişim Tarihi: 01.03.2021).
 • •Dünya Turizm Örgütü 2020f (URL: https://www.unwto.org/taxonomy/term/347) (Erişim Tarihi: 01.03.2021).
 • •Dünya Turizm Örgütü 2020g (URL: https://www.unwto.org/news/2020-worst-year-in-tourism-history-with-1-billion-fewer-international-arrivals) (Erişim Tarihi: 02.03.2021).
 • •Dünya Turizm Örgütü 2020h (URL: https://www.unwto.org/news/international-tourism-down-70-as-travel-restrictions-impact-all-regions) (Erişim Tarihi: 02.03.2021).
 • •Dünya Turizm Örgütü 2020ı (URL: https://www.unwto.org-UNWTO 2020 Turizm Barometresi) (Erişim Tarihi:30.03.2021).
 • •Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi (URL: https://wttc.org/News-Article/Global-TandT-sector-suffered-a-loss-of-almost-US4-trillion-in-2020) (Erişim Tarihi:25.03.2021).
 • •Ernst & Young Global Limited (URL: https://www.ey.com/en_gr/covid-19/covid-19-s-impact-on-the-greek-tourism-sector) (Erişim Tarihi:11.03.2021).
 • •Euronews Gazetesi, euronews2021a (URL: https://tr.euronews.com/2021/02/15/koronavirus-ile-ilgili-komplo-teorileri-nasil-yayildi-iddialar-neye-dayandiriliyor) (Erişim Tarihi:31.03.2021).
 • •Euronews Gazetesi, euronews2021b (URL: https://tr.euronews.com/2020/05/04/dunyada-covid-19-salg-n-n-ilk-100-gununde-yasananlar-ilk-nerede-ortaya-c-kt-nas-l-yay-ld), (Erişim Tarihi:01.04.2021).
 • •Gössling, S., Scott, D., Hall, M,. (2020) “Pandemics, Tourism and Global Change: a Rapid Assessment of COVID-19”. Journal of Sustainable Tourism, 29(1):1-20.
 • •Jaipuria, S., Ratri, P., Pritee, R. (2020) Covid-19'un Hindistan'daki Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisi, Tourism Recreation Research, 5-17.
 • •Kıvılcım B., Covid-19 (Yeni Koronavirüs) Salgınının Turizm Sektörüne Muhtemel Etkileri, (2020). USOBED Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1): 17-27.
 • •Kültür ve Turizm Bakanlığı (URL: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201116/turizm-gelirleri-ve-giderleri.html) (Erişim Tarihi: 11.03.2021).
 • •Kültür ve Turizm Bakanlığı (URL: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html) (Erişim Tarihi:03.03.2021).
 • •Li, S., Park, J., Song, H. (2020).“Social Costs Of Tourism During The Covid-19 Pandemic”. Annals of Tourism Research. 84: 1-12.
 • •Page, S., Yeoman, I., Munro, C., Connell, J., & Walker, L. (2006). A Case Study Of Best Practice—Visit Scotland’s Prepared Response To An İnfluenza Pandemic. Tourism Management, 27(3) :361–393.
 • •Posta Gazetesi (URL: https://www.posta.com.tr/corona-virus-turkiyede-nasil-yayildi-haber-fotograf-2247439-3) (Erişim Tarihi:01.04.2021).
 • •Ranasinghe, R., Damunupola, A., Wijesundara, S., Karunarathna, C., Nawarathna, D., Gamage, S., Ranaweera, A., Idroos, A. (2020). Tourısm After Corona: Impacts Of Covid-19 Pandemic And Way Forward For Tourısm, Hotel And Mıce Industry In Sri Lanka, Department of Tourism Studies, Faculty of Management, Uva Wellassa University, 1-19.
 • •Rothe, C., Schunk, M., Sothmann, P. (2020). Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany. N Engl J Med. 382:970.
 • •Rukh, L., Khan, F., and Nafees, M. (2020). A Review of the Possible Economic Impact of Coronavirus on Tourism Industry of Pakistan, Gaziantep Universty Journal OfSocıal Sıences, 601-611.
 • •Sağlık Bakanlığı (URL: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr) (Erişim:30.03.2021).
 • •Sönmez, S. (1998). Tourism, Terrorism, and Political İnstability. Annals of Tourism Research, 25(2), 416-456.
 • •Statista İstatisyik ve Analiz (URL: https://www.statista.com/statistics/1119708/covid-19-drop-of-tourists-foreign-in-the-regions-more-tourist-in-spain/ Erişim Tarihi:25.06.2021).
 • •Strateko Ekonomik Araştırma ve Danışmanlık (URL:http://www.strateko.com/pdf/COVID_19_un_Turizm_sektorune_etkileri.pdf) (Erişim Tarihi:09.03.2021).
 • •Swaikoski, D., (2020). Leisure in The Time Of Coronavirus: İndigenous Tourism in Canada And The İmpacts Of Covid-19, World Leisure Journal, 311-314.
 • •The Hindu Gazetesi (URL: https://www.thehindu.com/news/national/kerala/coronavirus-tourism-sector-stares-at-70-job-loss/article31310234.ece) (Erişim Tarihi:09.03.2021).
 • •Til, A., (2020). Yeni Koronavirüs Hastalığı (Covid-19) Hakkında Bilinmesi Gerekenler, Göller Bölgesi Aylık Ekonomi ve Kültür Dergisi, Cilt:8, Sayı:85, 53-57.
 • •Turizm Günlüğü (URL: https://www.turizmgunlugu.com/2020/07/11/turizmin-en-zor-yili-) (Erişim Tarihi:03.03.2021).
 • •Türkmen, S., Saatçi, G. (2019).“Dünya Basınında Türkiye Turizmi İle İlgili Yer Alan Haberlerin Değerlendirilmesi”. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. 7(20):72-84.
 • •Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (URL: https://www.tursab.org.tr/e-dergi?pdf=/assets/assets/uploads/arastirmalar/covid-19-surecinde-turkiye-ve-dunya-turizmi.pdf ) (Erişim Tarihi:02.04.2021).
 • •Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (URL: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---december-2020/) (Erişim Tarihi:10.03.2021).
 • •Vaishar, A., Šťastná, M. (2020). COVID-19 Salgınının Çekya'da Kırsal Turizm Üzerindeki Etkisi Ön Hususlar, Current Issues In Tourısm, 1-5.
 • •Zuboff, S. (2015). Big Other: Surveillance Capitalism and The Prospects of an İnformation Civilization. Journal of Information Technology, 75-89

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Mevsim YABA> (Sorumlu Yazar)
Cumhuriyet Üniversitesi
0000-0002-3235-1847
Türkiye


Meral YILMAZ>
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-3235-1847
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil1002853, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {1}, pages = {139 - 148}, title = {TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI}, key = {cite}, author = {Yaba, Mevsim and Yılmaz, Meral} }
APA Yaba, M. & Yılmaz, M. (2022). TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (1) , 139-148 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1002853
MLA Yaba, M. , Yılmaz, M. "TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 139-148 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1002853>
Chicago Yaba, M. , Yılmaz, M. "TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 139-148
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI AU - MevsimYaba, MeralYılmaz Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 148 VL - 46 IS - 1 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI %A Mevsim Yaba , Meral Yılmaz %T TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 1 %R %U
ISNAD Yaba, Mevsim , Yılmaz, Meral . "TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 1 (Haziran 2022): 139-148 .
AMA Yaba M. , Yılmaz M. TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI. CUJOSS. 2022; 46(1): 139-148.
Vancouver Yaba M. , Yılmaz M. TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(1): 139-148.
IEEE M. Yaba ve M. Yılmaz , "TÜRKİYEDE VE DÜNYADA COVİD-19 VİRÜS SALGINININ TURİZM SEKTÖRÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI: 2019-2020 YILLARI", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 46, sayı. 1, ss. 139-148, Haz. 2022