Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ALAİN BADİOU: PURSUİT OF THE TRUTH İN TWİLİGHT

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 19 - 31, 16.06.2022

Öz

According to Alain Badiou, expressions such as not leaving the usual, not intending to philosophical desire, not resisting language games, not rebelling against fake lives, not giving up on "masochistic obedience", being afraid of encountering reality, not taking risks, “the passion of ignorance” mask the truth. These masks have almost glued to our age while the passion for reality has been replaced by the passion for postmodern imitation, cynicism, fanaticism, exploitation and oppression have become dominant. In this case, while the expression of truth “own your desire” has disappeared, the slogan of capitalism “you exist to the extent that you consume” has begun to be adopted. Radical conservatism and political hidden exploitations have been replaced by the bare exploitation of capitalism. In this huge environment of exploitation and crisis, the pursuit of real life and the truth is more difficult than ever, since these pursuits require resistance to capitalism in terms of activist, actionist ways. There are problems such as how resistance will arise based on an uncertain event and who is the activist subject who will reveal it.
Our aim in this article to analyse how Badiou explains the crisis situation or the wreckage of capitalism and how he forms its framework, then try to state how he created his desire for truth against this crisis and finally make a discussion about these problems.

Kaynakça

 • Aruoba, O. (1992). Yürüme, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Badiou, A. (2004). Etik, (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Badiou, A.-Bosteels B. (2005a). "Can Change Be Thought?: A Dialogue with Alain Badiou”, Alain Badiou, New York: State University of New York Press.
 • Badiou A. (2005b). Being and Event, (O. Feltham, Çev.). London: Continuum Publication.
 • Badiou A. (2006). Sonsuz Düşünce, (I. Ergüden, T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Badiou, A. (2009a). Theory of the Subject, (Bruno Bosteels, Çev.). London: Continuum Publication.
 • Badiou A.-Zizek S. (2009b). Felsefe ve Güncellik, (Ö. Aktok, Çev.). İstanbul: Encore Yayınları.
 • Badiou, A. (2009c). Logics of Worlds, (A. Toscano, Çev.). London: Continuum Publication.
 • Badiou, A. (2010). “Çağdaş Sanat Üzerine On Beş Tez”, (E. Gen, Çev.). Sanat Manifestoları, İstanbul: İletişim Yayınları. 356-361.
 • Badiou, A. (2011a). “Komünizm İdeası”, Bir İdea Olarak Komünizm, (A. Ergenç, E. Kılıç, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Badiou, A. (2011b). Yüzyıl, (Işık Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Badiou, A. (2011c). Felsefe İle Politika Arasındaki Gizemli İlişki, (M. Erşen, Çev.). İstanbul: MonoKL Yayınları.
 • Badiou, A.- Truong N. (2011d). Aşka Övgü, (O. Türkay, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Badiou, A.-Tarby, F. (2013a). Philosophy and the Event, (L. Burchill, Çev.). Cambridge: Polity Press.
 • Badiou, A. (2013b). Yeni Bir Siyaset İçin Felsefe, (B. Özkul, E. Ünal, Çev.). İstanbul: Encore Yayınları.
 • Badiou, A. (2014). Bir Eşitlik Felsefesi: Alain Badiou Derlemesi, (I. B. Fidaner, Çev.). https://yersizseyler.wordpress.com/2014/11/06/bir-esitlik-felsefesi-alain-badiou-derlemesi/ adresinden erişildi.
 • Badiou, A. (2015a). Felsefe İçin Manifesto, (M. Erşen, Çev.). İstanbul: Monokl Yayınları.
 • Badiou, A. (2015b). Gerçek Mutluluğun Metafiziği, (M. Erşen, Çev.). İstanbul: MonoKL Yayınları.
 • Badiou, A. (2015c), Philosophy for Militants, (B. Bosteels, Çev.). London: Verso Publication.
 • Badiou, A. (2015d). What is Philosophy?, New York: Atropos Publication.
 • Badiou, A. (2017a). Gerçek Yaşam, (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Badiou, A. (2017b). Tarihin Uyanışı, (M. Erşen, Çev.). İstanbul: MonoKL Yayınları.
 • Badiou, A. (2018). Can Politics Be Thought?, (B. Bosteels, Çev.). Durham: Duke University Publication.
 • Baudrillard, J. (2019). Sessiz Yığınların Gölgesinde, (O. Adanır, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Dufourmantelle, A. (2021). Riske Övgü, (M. Erşen, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap Yayınları.
 • Freud, S. (2011). Uygarlığın Huzursuzluğu, (H. Barışcan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hallward, P. (2004). İngilizceye Çevirenin Sonsözü, Etik, (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hamdioğlu, Y. (2015). A Brief Account of the Relation between Prudence and Decision in Aristotle’s Nicomachean Ethics, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 5(1), 96-103.
 • Keyes, R. (2019). Hakikat Sonrası Çağ, (D. Özçetin, Çev.). İzmir: Delidolu Yayıncılık.
 • Lotta, R.-Duniya, N.-A., K.J. (2014). Alain Badiou Eleştirisi: Burjuva Dünyasına Hapsolmuş Bir Komünizm, (S. Göbelez, B. Şannan, Çev.). İstanbul: Patika Kitap Yayınları.
 • Marx, K.- Engels, F. (2013). Komünist Manifesto, (N. Satlıgan, Çev.). İstanbul: Yordam Kitap Yayınları.
 • Norris, C. (2009). Badiou’s Being and Event: A Reader’s Guide, London: Continuum Publication.
 • Platon (2017). Sokrates’in Savunması, (T. Aktürel, Çev.). Diyaloglar, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Selim, F. (2021). “Çağdaş Siyaset Felsefesinde Yeni Bir Soluk: Direniş Siyaseti ve Simon Critchley”, Beytulhikme an International Journal of Philosophy, 11 (4), 1635-1655.

ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 19 - 31, 16.06.2022

Öz

Alain Badiou’ya göre alışıldık olandan ayrılmama, felsefi arzuya yönelmeme, dil oyunlarına karşı direnmeme, sahte yaşamlara karşı isyan etmeme, "mazoşist itaat"ten vazgeçmeme, gerçeklik ile karşılaşmaktan korkma, riski üstlenmeme, “cehalet tutkusu” gibi ifadeler hakikati maskelemektedirler. Bu maskeler, adeta çağımıza musallat olmuş, gerçeklik tutkusu yerini postmodern taklit tutkusuna bırakırken kinizm, fanatizm, sömürü ve baskı başat hale gelmiştir. Bu durumda hakikatin “arzuna sahip çık” ifadesi yok olurken kapitalizmin “tükettiğin ölçüde varsın” sloganı benimsenmeye başlanmıştır. Radikal muhafazakârlık ve politik gizli sömürüler yerlerini kapitalizmin çıplak sömürüsüne bırakmıştır. Bu devasa sömürü ve kriz ortamında “gerçek yaşam” ve hakikat arayışları hiç olmadığı kadar zordur. Çünkü bu arayışlar, kapitalizme karşı aktivist, aksiyonist anlamlarda direnişleri gerektirmektedirler. Belirsiz bir olaydan hareketle bu direnişin nasıl ortaya çıkacağı ve onu ortaya çıkaracak olan aktivist öznenin kim olacağı gibi problemler karşımızda durmaktadır.
Bu makalede amacımız, Badiou’nun kriz durumunu ya da kapitalizmin enkazını nasıl açıkladığını, onun çerçevesini nasıl çizdiğini analiz etmek, daha sonra bu krize karşı hakikat arzusunu nasıl inşa ettiğini ortaya koymak ve son olarak, bu problemlerle ilgili tartışma yapmaktır.

Kaynakça

 • Aruoba, O. (1992). Yürüme, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Badiou, A. (2004). Etik, (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Badiou, A.-Bosteels B. (2005a). "Can Change Be Thought?: A Dialogue with Alain Badiou”, Alain Badiou, New York: State University of New York Press.
 • Badiou A. (2005b). Being and Event, (O. Feltham, Çev.). London: Continuum Publication.
 • Badiou A. (2006). Sonsuz Düşünce, (I. Ergüden, T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Badiou, A. (2009a). Theory of the Subject, (Bruno Bosteels, Çev.). London: Continuum Publication.
 • Badiou A.-Zizek S. (2009b). Felsefe ve Güncellik, (Ö. Aktok, Çev.). İstanbul: Encore Yayınları.
 • Badiou, A. (2009c). Logics of Worlds, (A. Toscano, Çev.). London: Continuum Publication.
 • Badiou, A. (2010). “Çağdaş Sanat Üzerine On Beş Tez”, (E. Gen, Çev.). Sanat Manifestoları, İstanbul: İletişim Yayınları. 356-361.
 • Badiou, A. (2011a). “Komünizm İdeası”, Bir İdea Olarak Komünizm, (A. Ergenç, E. Kılıç, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Badiou, A. (2011b). Yüzyıl, (Işık Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Badiou, A. (2011c). Felsefe İle Politika Arasındaki Gizemli İlişki, (M. Erşen, Çev.). İstanbul: MonoKL Yayınları.
 • Badiou, A.- Truong N. (2011d). Aşka Övgü, (O. Türkay, Çev.). İstanbul: Can Yayınları.
 • Badiou, A.-Tarby, F. (2013a). Philosophy and the Event, (L. Burchill, Çev.). Cambridge: Polity Press.
 • Badiou, A. (2013b). Yeni Bir Siyaset İçin Felsefe, (B. Özkul, E. Ünal, Çev.). İstanbul: Encore Yayınları.
 • Badiou, A. (2014). Bir Eşitlik Felsefesi: Alain Badiou Derlemesi, (I. B. Fidaner, Çev.). https://yersizseyler.wordpress.com/2014/11/06/bir-esitlik-felsefesi-alain-badiou-derlemesi/ adresinden erişildi.
 • Badiou, A. (2015a). Felsefe İçin Manifesto, (M. Erşen, Çev.). İstanbul: Monokl Yayınları.
 • Badiou, A. (2015b). Gerçek Mutluluğun Metafiziği, (M. Erşen, Çev.). İstanbul: MonoKL Yayınları.
 • Badiou, A. (2015c), Philosophy for Militants, (B. Bosteels, Çev.). London: Verso Publication.
 • Badiou, A. (2015d). What is Philosophy?, New York: Atropos Publication.
 • Badiou, A. (2017a). Gerçek Yaşam, (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Badiou, A. (2017b). Tarihin Uyanışı, (M. Erşen, Çev.). İstanbul: MonoKL Yayınları.
 • Badiou, A. (2018). Can Politics Be Thought?, (B. Bosteels, Çev.). Durham: Duke University Publication.
 • Baudrillard, J. (2019). Sessiz Yığınların Gölgesinde, (O. Adanır, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Dufourmantelle, A. (2021). Riske Övgü, (M. Erşen, Çev.). İstanbul: Kolektif Kitap Yayınları.
 • Freud, S. (2011). Uygarlığın Huzursuzluğu, (H. Barışcan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hallward, P. (2004). İngilizceye Çevirenin Sonsözü, Etik, (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Hamdioğlu, Y. (2015). A Brief Account of the Relation between Prudence and Decision in Aristotle’s Nicomachean Ethics, Beytulhikme An International Journal of Philosophy, 5(1), 96-103.
 • Keyes, R. (2019). Hakikat Sonrası Çağ, (D. Özçetin, Çev.). İzmir: Delidolu Yayıncılık.
 • Lotta, R.-Duniya, N.-A., K.J. (2014). Alain Badiou Eleştirisi: Burjuva Dünyasına Hapsolmuş Bir Komünizm, (S. Göbelez, B. Şannan, Çev.). İstanbul: Patika Kitap Yayınları.
 • Marx, K.- Engels, F. (2013). Komünist Manifesto, (N. Satlıgan, Çev.). İstanbul: Yordam Kitap Yayınları.
 • Norris, C. (2009). Badiou’s Being and Event: A Reader’s Guide, London: Continuum Publication.
 • Platon (2017). Sokrates’in Savunması, (T. Aktürel, Çev.). Diyaloglar, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Selim, F. (2021). “Çağdaş Siyaset Felsefesinde Yeni Bir Soluk: Direniş Siyaseti ve Simon Critchley”, Beytulhikme an International Journal of Philosophy, 11 (4), 1635-1655.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Muammer AKTAY> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6103-5598
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil1100081, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {1}, pages = {19 - 31}, title = {ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK}, key = {cite}, author = {Aktay, Muammer} }
APA Aktay, M. (2022). ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (1) , 19-31 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1100081
MLA Aktay, M. "ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 19-31 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1100081>
Chicago Aktay, M. "ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 19-31
RIS TY - JOUR T1 - ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK AU - MuammerAktay Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 31 VL - 46 IS - 1 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK %A Muammer Aktay %T ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 1 %R %U
ISNAD Aktay, Muammer . "ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 1 (Haziran 2022): 19-31 .
AMA Aktay M. ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK. CUJOSS. 2022; 46(1): 19-31.
Vancouver Aktay M. ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(1): 19-31.
IEEE M. Aktay , "ALAİN BADİOU: ALACAKARANLIKTA HAKİKATİ ARAMAK", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 46, sayı. 1, ss. 19-31, Haz. 2022