Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 51 - 62, 16.06.2022

Öz

Kaynakça

  • Ayaz, N, Arakaya, A. (2019). Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçümü; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi; doi:10.5961.

ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 51 - 62, 16.06.2022

Öz

Bu çalışmada hedeflenen bir meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim kalitesi, kurumun öğrenciler üzerinde oluşturduğu izlenim ve memnuniyet düzeylerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksekokulu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 1. ve 2. Sınıflarda öğrenim gören ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan öğrenciler oluşturmaktadır. Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma Nisan 2020-Mayıs 2020 tarihleri arasında araştırmaya katılmayı kabul eden 106 öğrenciye öğrenci tanıtım formu ve HESQUAL ölçeği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonrası elde edilen verilerin SPSS 22.0 programında değerlendirilmesinde (Kolmogorov- Simirnov), tek yönlü varyans analizi, ManWhitneyU, Kruskal-Wallis Testi, iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi (t testi), Khi-kare testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarından ön plana çıkan bulgulara göre mevcut programlar arasında, öğrencilerin öğrenim gördükleri programı isteyerek seçme boyutunda; Aşçılık %87.5, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği %85.7 ve Bankacılık ve Sigortacılık %70.0, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterlik %65.0 oranlarıyla öne çıkmaktadır. Bu programlar öğrenciye uygunluk açısından değerlendirildiğinde; Aşçılık %93.8, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği %85.7, Hukuk büro Yönetimi ve Sekreterlik programının ise %69.8, Bankacılık ve Sigortacılık %65.0 oranında kendilerine uygun olarak buldukları görülmüştür. Gürün Meslek Yüksekokulu’nun Yükseköğretim Hizmet Kalitesi Ölçeği (HESQUAL) alt boyut puanlarından, özellikle İdari Yönetim Kalitesi 28 puan üzerinden 24 puanla, Dönüştürücü Nitelik 32 puan üzerinden 26 puanla, Destek Hizmetleri 24 puan üzerinden 16 puanla, Eğitim Kalitesi boyutu 68 puan üzerinden 57 puanla yüksek olduğu ve genel itibariyle de öğrenci memnuniyetinin Fiziki Olanakların Kalitesi boyutu hariç yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak öğrencilerin HESQUAL ölçeğine verdiği cevaplar açısından toplam ölçek puanı olan 198 puan üzerinden 152 puanla değerlendirme puanlarının yüksek olduğu saptanmıştır.

Kaynakça

  • Ayaz, N, Arakaya, A. (2019). Yükseköğretimde Hizmet Kalitesi Ölçümü; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi; doi:10.5961.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Berna BAYSAL BAKAY> (Sorumlu Yazar)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, GÜRÜN MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0001-7711-344X
Türkiye


Gülay YILDIRIM>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, TIP TARİHİ VE ETİK ANABİLİM DALI
0000-0002-9589-7134
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil1104724, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {1}, pages = {51 - 62}, title = {ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Baysal Bakay, Berna and Yıldırım, Gülay} }
APA Baysal Bakay, B. & Yıldırım, G. (2022). ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (1) , 51-62 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1104724
MLA Baysal Bakay, B. , Yıldırım, G. "ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 51-62 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1104724>
Chicago Baysal Bakay, B. , Yıldırım, G. "ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 51-62
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ AU - BernaBaysal Bakay, GülayYıldırım Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 62 VL - 46 IS - 1 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %A Berna Baysal Bakay , Gülay Yıldırım %T ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 1 %R %U
ISNAD Baysal Bakay, Berna , Yıldırım, Gülay . "ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 1 (Haziran 2022): 51-62 .
AMA Baysal Bakay B. , Yıldırım G. ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. CUJOSS. 2022; 46(1): 51-62.
Vancouver Baysal Bakay B. , Yıldırım G. ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(1): 51-62.
IEEE B. Baysal Bakay ve G. Yıldırım , "ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM ALDIKLARI KURUMA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN VE EĞİTİM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 46, sayı. 1, ss. 51-62, Haz. 2022