Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 119 - 122, 16.06.2022

Öz

Kaynakça

 • Borotis, S. A. & Poulymenakou, A. (2004). E-learning readiness components: Key issues to consider before adopting e-learning interventions. Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education 2004. Washington, DC, USA.
 • Chang, C., Lai, C. & Hwang, G. (2018). Trends and research issues of mobile learning studies in nursing education: A review of academic publications from 1971 to 2016. Computers and Education, 116, 28-48.
 • Çakır, Ö., & Horzum, M. B. (2015). Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 1-15
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Gül, İ., Arabacı, B. (2018). Uzaktan eğitimle öğrenim gören eğitim yönetimi yüksek lisans öğrencilerinin programa ilişkin görüşleri. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 8(1), 79-88.
 • Ilgaz, H., Aşkar, P. (2009). Çevrimiçi uzaktan eğitim ortamında topluluk hissi ölçeği ge Ilgaz, H., & Gülbahar, Y. (2015). A snapshot of online learners: e-Readiness, eSatisfaction and expectations. The International Review Of Research In Open And Distributed Learning, 16(2).
 • doi: http://dx.doi.org/10.19173/irrodl.v16i2.2117.liştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1), 27-35.
 • İlhan, M, Çetin, B . (2013). Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği'nin (ÇÖHBÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 3 (2) , 72-101 . erişim tarihi:27.06.2021 https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/6269/84216.
 • Ibrahim, D.Z, Silong, A.D., & Samah, B.A. (2002, February). Readiness and Attitude Towards Online Learning among Virtual Students. Paper presented at the meeting of the Asian Association of Open Universities, New Delhi. Karasar, N. (2009) Bilimsel Arastirma Yontemleri. Nobel Yayinlari, Ankara.
 • Küçüktamer, T. & Yardibi, N. (2017). Yapılandırmacı öğretim bağlamında bir örnek ders incelemesi: Coursera platformunda sanat ve etkinlik. International Journal of Innovative Research in Education, 4(3), 170-178.
 • Oliver, R. G. (2001). Assuring the quality of online learning in australian higher education. Proceedings of 2000 Moving Online Conference. (pp. 222-231). Gold Coast, QLD. Erişim Tarihi: 16 Haziran 2021 tarihinde https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=5791&context=ecuworks adresinden erişilmiştir.
 • YÖK (2020, 10 Eylül). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. Erişim Tarihi: 10 Haziran 2021 https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskinaciklama.aspx Warner, D., Christie, G., & Choy, S. (1998). Readiness of VET clients for flexible delivery including on-line learning. Brisbane: Australian National Training Authority.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1, 119 - 122, 16.06.2022

Öz

Covid 19 pandemi sürecinde eğitim sistemi büyük değişikliğe uğramıştır. Eğitim dünyasının uzaktan eğitime hızlı bir geçiş yaşadığı bu dönemde örgün eğitim süreçlerinin internet ortamında yürütülmesi dolayısıyla yeniden şekillenen e- öğrenme çevreleri, öğrenci- öğretmen iletişimi ve elektronik ortamlar değişim ve gelişim içerisindedir. Bu bağlamda öğrencilerin yeni eğitim stratejilerine ve çevrim içi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşlarının ortaya çıkarılması üzerinde önemle durulması gereken bir konudur. Bu çalışmada öğretmen adaylarının yenilikçi öğretim yaklaşımları e-öğrenme süreçlerine hazır bulunuşluk düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ayrıca, e-öğrenme süreçlerinin verimliliğini artırarak bu süreçlerin öğrenme çıktılarının artırılmasına ve çevrim içi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin yükseltilmesine yönelik kaynak bir eser olarak önem arz etmektedir. Tarama modeli uygulanarak yapılan bu çalışmayı, KKTC’de bulunan bir özel üniversitede öğrenim gören 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeyle ilgili olarak hazır bulunuşluklarını değerlendirmek için ‘Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri, cinsiyet, yaş, bölüm, sınıf, ailenin ekonomik durumu gibi demografik özelliklere göre t-testi ve ANOVA testi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın verileri eğitim fakültesinde okuyan bilgisayar ve öğretim teknolojileri, İngilizce öğretmenliği, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği vb. bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarına uygulanmıştır.

Kaynakça

 • Borotis, S. A. & Poulymenakou, A. (2004). E-learning readiness components: Key issues to consider before adopting e-learning interventions. Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare and Higher Education 2004. Washington, DC, USA.
 • Chang, C., Lai, C. & Hwang, G. (2018). Trends and research issues of mobile learning studies in nursing education: A review of academic publications from 1971 to 2016. Computers and Education, 116, 28-48.
 • Çakır, Ö., & Horzum, M. B. (2015). Öğretmen adaylarının çevrimiçi öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 11(1), 1-15
 • Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır bulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.
 • Gül, İ., Arabacı, B. (2018). Uzaktan eğitimle öğrenim gören eğitim yönetimi yüksek lisans öğrencilerinin programa ilişkin görüşleri. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 8(1), 79-88.
 • Ilgaz, H., Aşkar, P. (2009). Çevrimiçi uzaktan eğitim ortamında topluluk hissi ölçeği ge Ilgaz, H., & Gülbahar, Y. (2015). A snapshot of online learners: e-Readiness, eSatisfaction and expectations. The International Review Of Research In Open And Distributed Learning, 16(2).
 • doi: http://dx.doi.org/10.19173/irrodl.v16i2.2117.liştirme çalışması. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(1), 27-35.
 • İlhan, M, Çetin, B . (2013). Çevrimiçi Öğrenmeye Yönelik Hazır Bulunuşluk Ölçeği'nin (ÇÖHBÖ) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , 3 (2) , 72-101 . erişim tarihi:27.06.2021 https://dergipark.org.tr/tr/pub/etku/issue/6269/84216.
 • Ibrahim, D.Z, Silong, A.D., & Samah, B.A. (2002, February). Readiness and Attitude Towards Online Learning among Virtual Students. Paper presented at the meeting of the Asian Association of Open Universities, New Delhi. Karasar, N. (2009) Bilimsel Arastirma Yontemleri. Nobel Yayinlari, Ankara.
 • Küçüktamer, T. & Yardibi, N. (2017). Yapılandırmacı öğretim bağlamında bir örnek ders incelemesi: Coursera platformunda sanat ve etkinlik. International Journal of Innovative Research in Education, 4(3), 170-178.
 • Oliver, R. G. (2001). Assuring the quality of online learning in australian higher education. Proceedings of 2000 Moving Online Conference. (pp. 222-231). Gold Coast, QLD. Erişim Tarihi: 16 Haziran 2021 tarihinde https://ro.ecu.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.com/&httpsredir=1&article=5791&context=ecuworks adresinden erişilmiştir.
 • YÖK (2020, 10 Eylül). Üniversitelerde uygulanacak uzaktan eğitime ilişkin açıklama. Erişim Tarihi: 10 Haziran 2021 https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/universitelerde-uygulanacak-uzaktan-egitime-iliskinaciklama.aspx Warner, D., Christie, G., & Choy, S. (1998). Readiness of VET clients for flexible delivery including on-line learning. Brisbane: Australian National Training Authority.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Onur KÖKSAL> (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
0000-0003-0798-3620
Türkiye


Dönay Nisa KARA>
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6069-2833
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 16 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil1110357, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {1}, pages = {119 - 122}, title = {ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Köksal, Onur and Kara, Dönay Nisa} }
APA Köksal, O. & Kara, D. N. (2022). ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (1) , 119-122 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1110357
MLA Köksal, O. , Kara, D. N. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 119-122 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/70333/1110357>
Chicago Köksal, O. , Kara, D. N. "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 119-122
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - OnurKöksal, Dönay NisaKara Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 122 VL - 46 IS - 1 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Onur Köksal , Dönay Nisa Kara %T ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 1 %R %U
ISNAD Köksal, Onur , Kara, Dönay Nisa . "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 1 (Haziran 2022): 119-122 .
AMA Köksal O. , Kara D. N. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. CUJOSS. 2022; 46(1): 119-122.
Vancouver Köksal O. , Kara D. N. ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(1): 119-122.
IEEE O. Köksal ve D. N. Kara , "ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENMEYE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 46, sayı. 1, ss. 119-122, Haz. 2022