Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM”

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 2, 218 - 235, 30.12.2022

Öz

Çocuk gelinler, erken yaş evlilikler ve zoraki evlilikler kavramları ile ifade edilmektedir. Çocuk gelin evlilikleri, kız çocuklarının fiziksel ve psikolojik olarak gelişimlerini tamamlamadan meydana getirdiği evliliklerdir. Evlilik olgusu yetişkinliğe ait bir kavramsallaştırmadır. Fakat yetişkinliğe ait evlilik olgusunun çocuklarda yaşanması çocuk tanımı üzerinde düşünülmesine olanak sağlamıştır. Özellikle modernleşme süreci, çocuk tanımının daha net yapılabilmesine, kız çocuklarının eğitim şartlarının iyileştirilmesine, eğitim süresinin uzatılmasına ve kızların ekonomik hayata dâhil olmalarına olanak sağlamıştır. En önemlisi de anne-çocuk ölüm riskinin çocuk gelin evliliklerle olan ilişkisi çok net bir şekilde ortaya konulmuştur. Yaşanan gelişmeler çocuk gelin olgusunun bir sosyal sorun olarak tanımlanmasını sağlamıştır. Bu çalışmada çocuk gelin olgusunun sosyo-kültürel nedenleri belirlenmeye çalışılmıştır. Literatür taramaları yapılmıştır. Çalışma, özel ve detaylı bir konu olarak düşünüldüğü için nitel araştırma halinde hazırlanmıştır. Çalışmada derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Örneklem, Elazığ yöresinde çocuk gelin olan 25 kişi ile sınırlandırılmıştır. Veriler, MAXQDA/2020 nitel araştırma programında analiz edilmiştir. Erken yaşlardaki evliliklerin nedenleri kategoriler ve alt kategoriler haline incelenmiştir. Araştırmada çocuk gelin evliliklerde, eğitimsizlik, yoksulluk, kırsal yaşam, aile içi şiddet, istismar olayları, cinsiyet ayrımcılığı, inanç, kader, namus, geleneksel ve kültürel yapı gibi birçok faktörün etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Literatüre katkı sağlayacağı kanaatiyle konunun önemi vurgulanarak öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

  • Altuncu, T. (2012). İnsan iradesi ve kader ilişkisi. Fırat üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü temel islam bilimler anabilim dalı kelam bilim dalı [Yüksek lisans tezi].
  • Aydın, D. (2013). Adölesan gebelik ve adölesan annelik. Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi. 16(4), s. 250-54.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Ümmü Gülsüm Aslı Nur DOĞAN>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8318-7867
Türkiye


Sevda MUTLU> (Sorumlu Yazar)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü
0000-0001-5196-1379
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 46Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil1141244, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {2}, pages = {218 - 235}, title = {ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM”}, key = {cite}, author = {Doğan, Ümmü Gülsüm Aslı Nur and Mutlu, Sevda} }
APA Doğan, Ü. G. A. N. & Mutlu, S. (2022). ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM” . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (2) , 218-235 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/74585/1141244
MLA Doğan, Ü. G. A. N. , Mutlu, S. "ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM”" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 218-235 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/74585/1141244>
Chicago Doğan, Ü. G. A. N. , Mutlu, S. "ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM”". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 218-235
RIS TY - JOUR T1 - ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM” AU - Ümmü Gülsüm Aslı NurDoğan, SevdaMutlu Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 218 EP - 235 VL - 46 IS - 2 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM” %A Ümmü Gülsüm Aslı Nur Doğan , Sevda Mutlu %T ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM” %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 2 %R %U
ISNAD Doğan, Ümmü Gülsüm Aslı Nur , Mutlu, Sevda . "ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM”". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 2 (Aralık 2022): 218-235 .
AMA Doğan Ü. G. A. N. , Mutlu S. ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM”. CUJOSS. 2022; 46(2): 218-235.
Vancouver Doğan Ü. G. A. N. , Mutlu S. ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM”. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(2): 218-235.
IEEE Ü. G. A. N. Doğan ve S. Mutlu , "ÇOCUK GELİN EVLİLİKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KÖKENLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA: “ BEN KIZIMI ONLARA KURBAN EDERİM”", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 46, sayı. 2, ss. 218-235, Ara. 2022