Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022)

Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 2, 249 - 258, 30.12.2022

Öz

Sivas, musiki kültürü açısından Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olmakla birlikte Cumhuriyetten günümüze Türk müziği alanında önemli isimleri ve kurumları bünyesinde taşımaktadır. Cumhuriyetin ilk çeyreğinde halk müziği alanında başlayan derleme faaliyetlerinin yanı sıra sırasıyla; Sivas Halkevi, Sivas Halk Eğitim Merkezi, Sivas Belediye Konservatuvarı, Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyet Üniversite bünyesindeki müzik bölümleri ve bireysel çabalarla oluşturulan çeşitli Türk müziği dernek ve korolarının faaliyetleri kapsamında şehirde kültür ve sanat yaşamı şekillenmiştir. Bu doğrultuda geçmişten günümüze yapılan musiki çalışmaları, Sivas’ta müzik kültürünün zenginleşmesine ve gelecek kuşaklara aktarılmasına da kapı aralamıştır. Bu çalışmada 1950 sonrası bireysel ve kurumsal girişimlerle hızlanan ve şekillenen musiki çalışmaları ele alınmış olup çalışmanın ana amacı; Sivas’ta 1950 yılından günümüze musiki alanında bireysel ve kurumsal anlamda ne gibi çalışmalar yapıldığını ortaya koymaktır. Çalışmada literatür taramasının yanı sıra özellikle sözlü kaynaklara geniş yer verilmiştir. Çalışma sonucunda Sivas’ta müzik kültürüne yön veren öncü isimler, kurumlar ve çalışmalar tespit edilmiş olup, 1990 sonrası dönemde sistemli müzik faaliyetlerinin başladığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Aşkun, V. C. (1943), Sivas Folkloru I-II, Sivas: Kamil Matbaası.
 • Bakiler Y. B. (2011), Âşık Veysel, Sivas Belediyesi Yayınları.
 • Balkılıç, Ö. (2009). Cumhuriyet Halk ve Müzik-Türkiye’de Müzik Reformu 1922- 1952, Ankara: Tan Kitabevi Yay.
 • Erdoğan G. (2019). Müzik, Gelenek ve Temsil: Sivas’ta Davul-Zurna Geleneği ve Temsilcileri , Ankara: Gece Kitaplığı.
 • Erdoğan G. (2021). XX. Yüzyıldan Günümüze Sivas’ta Musiki Hayatı, Ankara: Duvar Yayınları.
 • Kaya, C. V. (2019), Türk Halk Müziği Derleme Çalışmaları Tarihçesi, TRT Bir Dünya Müzik Dergisi, Temmuz, sayı: 45, s. 10.
 • Kaya, D. (1994a), Âşık Minhacî, Sivas: Dilek Matbaası.
 • Kaya, D. (1994b), Sivas’ta Âşıklık Geleneği ve Âşık Ruhsati, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları.
 • Kaya, D. (2011), Sivas Halk Oyunları, Halk Oyuncuları ve Davul Zurna Sanatçıları, Ankara: Vilayet Yayınevi.
 • Kaya, D. (2013), Âşık Talibî Coşkun, Sivas: Buruciye Yayınları.
 • Kaya, U. (2000), Sivas Halay Ezgileri, Sivas Belediyesi Kültür Yayınları.
 • Kılıç, M.(2002), Geleneksel Köy Seyirlik Oyunları, Halk Dansları ve Ezgileri ile Sivas, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.
 • Mert A. (2022), XX. Yüzyılda Sivas’ta Klasik Türk Müziği, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Önder, E.(2001), “Folklor Sosyolojisi Açısından Sivas Halayları”, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Sayı 10. s.80-105.
 • Önge, S. (2017), “Ortayayla ve 4 Eylül Dergı̇lerı̇ne Göre Sı̇vas Halkevı̇”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Ünı̇versı̇tesı̇, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdemir A. (2013), İki kapılı HandaÂşık Veysel, Sivas Platformu Yayınları.
 • Öztürk, Turhan, Dökmetaş, Şan ve Kaya (2017), Sivas Ellerinde Sazım Çalınır: Sivas Türküleri ve Oyun Havaları I-II-III, Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayınları.
 • Pürlü K. (2011). “Kültürümüzde Türkü I-II-III Cilt”, Sempozyum Bildirileri, 22-25 Ekim 2011, Sivas.
 • Sağlamer, O. (1987) “Konservatuvarların Önemi ve Sivas Belediye Konservatuvarı”, Sivas Kültür ve Sanat Dergisi, yıl:1, sayı 2, s. 2-3.
 • Taşdemir S. “sivas Halkevi Dergisi: Ortayayla (4 Eylül)”. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi 18 (2002): 405-421.
 • Şenel, S. (1999). “Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Halk Müziği Araştırmaları”, Folklor/Edebiyat Dergisi, Sayı:17, s. 99-128.
 • Şener T. (2019). “Tabirin Sığmaz Kaleme, Sivas Söyleşileri”, İstanbul: Kitabevi Yayınları.
 • Şener, T. (2009), “Musikişinas Arşivist Rıfat Kaya İle Söyleşi,” Hayat Ağacı Dergisi, sayı: 13, s.48-55.
 • Yıldız A. (2018), Sefil Selimi, İstanbul: Ketebe Yayınları.
 • Yönetken Halil Bedii (2006). Derleme Notları I. Kitap; Anadolu’da Geleneksel Müzik Yaşamı Üzerine Notlar (1937-1952). Ankara: Sun Yayınevi.
 • Yükselsin, İ. (2015) Bir ‘Kültürel Aracı’ Olarak Muzaffer Sarısözen ve Erken Cumhuriyet Döneminde ‘Türk Halk Müziği’nin Yeniden İnşasındaki Rolü. Yedi, (14), 77-90.
 • İnternet Kaynakları URL-1 https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-2220/tarihce.html (Erişim tarihi: 07.08. 2022)
 • URL-2 https://guzelsanatlar.ktb.gov.tr/TR-2132/gorevleri.html (Erişim tarihi: 07.08. 2022)
 • URL-3 https://www.facebook.com/SivasKulturVeSanatDernegiKorosu/ (Erişim tarihi: 07.08. 2022)
 • URL-4 https://www.youtube.com/channel/UC6Y124uRBIrxdk8IAffjIEg (Erişim tarihi: 07.08. 2022)
 • Sözlü Kaynaklar S. Eyyübi Işıksal, müzisyen, görüşme tarihi: 16.05.2020 (e-posta yoluyla)
 • Kamil Şakar, müzisyen, görüşme tarihi: 16.06.2020 (e-posta yoluyla)
 • Cafer Üvenç, müzisyen, ses sanatçısı, görüşme tarihi: 08.09.2020 (e-posta yoluyla)
 • Mustafa Akpınar, müzisyen, görüşme tarihi: 16.08.2021 (yüz yüze görüşme)
 • Ahmet Dökmetaş, müzisyen, görüşme tarihi: 12.11.2021 (yüz yüze görüşme)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Göktürk ERDOĞAN> (Sorumlu Yazar)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8174-6979
Türkiye

Teşekkür Çalışmanın ortaya çıkmasına büyük katkı sağlayan kaynak kişilere en içten saygılarımla...
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 46, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { cumusosbil1183231, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {46}, number = {2}, pages = {249 - 258}, title = {SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022)}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Göktürk} }
APA Erdoğan, G. (2022). SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022) . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 46 (2) , 249-258 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/74585/1183231
MLA Erdoğan, G. "SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022)" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 249-258 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/74585/1183231>
Chicago Erdoğan, G. "SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022)". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 (2022 ): 249-258
RIS TY - JOUR T1 - SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022) AU - GöktürkErdoğan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 249 EP - 258 VL - 46 IS - 2 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022) %A Göktürk Erdoğan %T SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022) %D 2022 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 46 %N 2 %R %U
ISNAD Erdoğan, Göktürk . "SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022)". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 46 / 2 (Aralık 2022): 249-258 .
AMA Erdoğan G. SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022). CUJOSS. 2022; 46(2): 249-258.
Vancouver Erdoğan G. SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022). Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 46(2): 249-258.
IEEE G. Erdoğan , "SİVAS’TA MUSİKİYE YÖN VEREN KURUM VE KİŞİLER (1950-2022)", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 46, sayı. 2, ss. 249-258, Ara. 2022