Konferans Bildirisi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ

Yıl 2021, Cilt 45, Sayı 2, 49 - 76, 22.12.2021

Öz

Mises’e göre devlet beşeri bir kurumdur. Bu söylem ışığı altında devletin insanın iyiliği ve esenliği için var olması gerektiği vurgulanır. Fakat bu temel amaçtan uzaklaşan yönetimler sıklıkla mutlak devletçilik politikaları yaratmaktadırlar. Mutlak devletçiliğin fikir ve programları müdahalecilik, sosyalizm, otarşi ve milliyetçiliktir. Bu politik doktrinlerde gözetilen ortak amaç bireyi zorlama, baskı ve tehditle kontrol altına almaktır. Yine bu görüş altında devletin beşeri bir kurum olduğu değil de, üstün, yüce ve güçlü bir yöne sahip olması gerektiği iddia edilir. İşte devletin beşeri bir kurum olmaktan çıkarılarak aşkın bir güç olarak soyutlanmasıyla devlet Tanrısal bir görünüme bürünür. Mises’e göre, bu sistemlerde yaratılan bu tür soyutlamalar özgürlük, demagoji ve yıkım gibi birçok kavramın iç içe girmesine neden olmaktadır. Bu tespitlerinden sonra Mises, devletçilik anlayışının politikalarına karşı insanlığın ilerlemeci ve iyileştirici gücü olarak liberalizmi anar ve bu yönde bir reçete hazırlar. Bu bağlamda makalemizin amacı devletçiliğin politik uygulama ve programlarının insanlığı nasıl mutsuzluğa, korkuya ve asimilasyona maruz bıraktığını, onların özgürlüklerini, eşitliklerini ve özel haklarını nasıl elinden aldığını Mises’in görüşleri ışığı altında gösterebilmektir. Ayrıca bu görüşlerden hareketle günümüz insanlığının durumu ile ilgili de özgün bakış açıları sunmaya çalışmaktır.

Kaynakça

 • Aktan, C. C. (2011). Eski Devlet Anlayışına Karşı Yeni Devlet Anlayışı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3 (2), 189-206. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd/issue/11352/335759 adresinden erişildi.
 • Biber, A. E. (2008). Değişen Devlet Anlayışı, Müdahalecilik ve Piyasa Ekonomisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 56-69. https://dergipark.org.tr/tr/pub/basbed/issue/43957/174820 adresinden erişildi.
 • Duhm, D. (2009). Kapitalizmde Korku, (S. Sölçün, Çev.). İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Hobbes, T. (2013). Leviathan, (13. Baskı) (S. Lim, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Machiavelli, N. (2010). Prens, (A. Tatlıer, Çev.). İstanbul: Doruk Yayıncılık.
 • Mises, L. von. (1983). Nation, State, and Economy: Contributions to The Politics and History of Our Time, (L. B. Yeager, Çev.). Originally Published Under The Institute for Humane Studies Series in Economic Theory. (Orijinal çalışma 1919 tarihinde yayınlanmıştır.)
 • Mises, L. von. (1990). Economic Freedom and Interventionism. New York: First Published by The Foundation for Economic Education.
 • Mises, L. von. (2004). Anti Kapitalist Zihniyet, (Y. Şahin, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mises, L. von. (2006). The Causes of the Economic Crisis, (B. B. Greaves and P. L. Greaves, Çev.). Alabama: Published by Ludwig von Mises Institute.
 • Mises, L. von. (2007a). Sosyalizm, (Y. Şahin, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mises, L. von. (2007b). Theory and Hıstory. Alabama: Published by the Ludwig von Mises Institute.
 • Mises, L. von. (2008). İnsan Eylemi, (İ. Aktar, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mises, L. von. (2010). Kadir-i Mutlak Devlet, (Y. Şahin, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mises, L. von. (2016). Liberalizm, (Y. Öğüt, Çev.). İstanbul: Liber Plus Yayınları.
 • Mises, L. von. (2018). Bürokrasi, (A. Yayla-F. Ergin, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Rothbard, M. N. (2008). Ekonomik Krizler, İşçevrimleri, Mises ve Çağımızın Paradigması. (M. Acar, Çev.). Liberal Düşünce Dergisi, (51-52), 33-44. https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/48195/609927 adresinden erişildi.
 • Rothbard, M. N. (1973). The Essential von Mises. Alabama: Published by Bramble Minibooks Lansing Michigan.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür, (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Taner, A. (2013). Çağdaş Liberalizmde Yeni Yol Ayrımı: Anarko Kapitalist Liberalizme Karşı Minimal Devletçi Liberalizm. Liberal Düşünce Dergisi, (69-70), 227-243. https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/48162/609362 adresinden erişildi.
 • Taşkın, A. (2019). İskoç Aydınlanması. Ankara: Liberte Yayınları.

LUDWIG von MISES: CRITICISM OF STATISM

Yıl 2021, Cilt 45, Sayı 2, 49 - 76, 22.12.2021

Öz

According to Mises, the state is a human institution. In the light of this discourse, it is emphasized that the state should exist for the well-being and welfare of people. However, governments that move away from this basic purpose often create dirigiste policies. The ideas and programs of dirigisme are interventionism, socialism, autarky and nationalism. The common goal pursued in these political doctrines is to control the individual with coercion, pressure and threat. Again, according to this view, it is claimed that the state is not a human institution, but that it should have a superior, exalted and powerful aspect. In other words, the state ceases to be a human institution and the state takes on a divine appearance by being abstracted as an excessive power. According to Mises, such abstractions created in these systems cause many concepts such as freedom, demagogy and destruction to be intertwined. After these determinations, Mises mentions liberalism as the progressive and healing power of humanity against the policies of statism and prepares a recipe in this direction. Within this context, aim of this study to show how the political practices and programs of statism expose humanity to unhappiness, fear and assimilation, and how it takes away their freedom, equality and private rights in the light of Mises' views. In addition, based on these views, the other aim is to present unique perspectives on the situation of today's humanity.

Kaynakça

 • Aktan, C. C. (2011). Eski Devlet Anlayışına Karşı Yeni Devlet Anlayışı. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3 (2), 189-206. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sobiadsbd/issue/11352/335759 adresinden erişildi.
 • Biber, A. E. (2008). Değişen Devlet Anlayışı, Müdahalecilik ve Piyasa Ekonomisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (1), 56-69. https://dergipark.org.tr/tr/pub/basbed/issue/43957/174820 adresinden erişildi.
 • Duhm, D. (2009). Kapitalizmde Korku, (S. Sölçün, Çev.). İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Hobbes, T. (2013). Leviathan, (13. Baskı) (S. Lim, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Machiavelli, N. (2010). Prens, (A. Tatlıer, Çev.). İstanbul: Doruk Yayıncılık.
 • Mises, L. von. (1983). Nation, State, and Economy: Contributions to The Politics and History of Our Time, (L. B. Yeager, Çev.). Originally Published Under The Institute for Humane Studies Series in Economic Theory. (Orijinal çalışma 1919 tarihinde yayınlanmıştır.)
 • Mises, L. von. (1990). Economic Freedom and Interventionism. New York: First Published by The Foundation for Economic Education.
 • Mises, L. von. (2004). Anti Kapitalist Zihniyet, (Y. Şahin, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mises, L. von. (2006). The Causes of the Economic Crisis, (B. B. Greaves and P. L. Greaves, Çev.). Alabama: Published by Ludwig von Mises Institute.
 • Mises, L. von. (2007a). Sosyalizm, (Y. Şahin, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mises, L. von. (2007b). Theory and Hıstory. Alabama: Published by the Ludwig von Mises Institute.
 • Mises, L. von. (2008). İnsan Eylemi, (İ. Aktar, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mises, L. von. (2010). Kadir-i Mutlak Devlet, (Y. Şahin, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Mises, L. von. (2016). Liberalizm, (Y. Öğüt, Çev.). İstanbul: Liber Plus Yayınları.
 • Mises, L. von. (2018). Bürokrasi, (A. Yayla-F. Ergin, Çev.). Ankara: Liberte Yayınları.
 • Rothbard, M. N. (2008). Ekonomik Krizler, İşçevrimleri, Mises ve Çağımızın Paradigması. (M. Acar, Çev.). Liberal Düşünce Dergisi, (51-52), 33-44. https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/48195/609927 adresinden erişildi.
 • Rothbard, M. N. (1973). The Essential von Mises. Alabama: Published by Bramble Minibooks Lansing Michigan.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür, (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Taner, A. (2013). Çağdaş Liberalizmde Yeni Yol Ayrımı: Anarko Kapitalist Liberalizme Karşı Minimal Devletçi Liberalizm. Liberal Düşünce Dergisi, (69-70), 227-243. https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal/issue/48162/609362 adresinden erişildi.
 • Taşkın, A. (2019). İskoç Aydınlanması. Ankara: Liberte Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Ferdi SELİM>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2576-4499
Türkiye


Muammer AKTAY> (Sorumlu Yazar)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
0000-0001-6103-5598
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 45, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { cumusosbil981108, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, eissn = {1305-5143}, address = {}, publisher = {Sivas Cumhuriyet Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {45}, number = {2}, pages = {49 - 76}, title = {LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ}, key = {cite}, author = {Aktay, Muammer} }
APA Selim, F. & Aktay, M. (2021). LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , 45 (2) , 49-76 . Retrieved from http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66422/981108
MLA Selim, F. , Aktay, M. "LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ" . Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 (2021 ): 49-76 <http://cujos.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66422/981108>
Chicago Selim, F. , Aktay, M. "LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 (2021 ): 49-76
RIS TY - JOUR T1 - LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ AU - FerdiSelim, MuammerAktay Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 49 EP - 76 VL - 45 IS - 2 SN - -1305-5143 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ %A Ferdi Selim , Muammer Aktay %T LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ %D 2021 %J Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P -1305-5143 %V 45 %N 2 %R %U
ISNAD Selim, Ferdi , Aktay, Muammer . "LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ". Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 45 / 2 (Aralık 2021): 49-76 .
AMA Selim F. , Aktay M. LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ. CUJOSS. 2021; 45(2): 49-76.
Vancouver Selim F. , Aktay M. LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ. Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2021; 45(2): 49-76.
IEEE F. Selim ve M. Aktay , "LUDWIG von MISES: DEVLETÇİLİK ELEŞTİRİSİ", Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 45, sayı. 2, ss. 49-76, Ara. 2021