Amaç ve Kapsam

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin amacı sosyal bilimler merkezli akademik-bilimsel çalışmaların ilgili okurlara ulaşmasını ve söz konusu alanda bilime katkı sağlamaktır.

Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Alman Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Arkeoloji, Coğrafya, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Fransız Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarındaki çalışmaları kabul etmektedir.