İletişim Bilgileri

Başeditör

Doç. Dr. Ahmet Yüksel
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
cujoss@cumhuriyet.edu.tr
Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Sivas - Türkiye

Editör

Doç. Dr. Onur BALCİ
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
cujoss@cumhuriyet.edu.tr
Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı Bölümü, Sivas-Turkey