Journal Contacts

Editor

Asst. Prof. Dr. Ferdi Selim
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
cujoss@cumhuriyet.edu.tr
Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sivas - Türkiye

Editor

Asst. Prof. Dr. Ebru Bilget Fataha
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
cujoss@cumhuriyet.edu.tr
Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Sivas-Turkey

.