Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Dergimiz, yazarlardan tüzel-kurumsal kişilik ve kuruluşlardan herhangi bir aşama için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

.