Ethical Principles and Publication Policy

Etik İlkeler
* Yeni metotlar ve etik izin gerektiren durumlar 'Etik Rehber' olarak detaylı bir şekilde yazılmalıdır:
* İnsan üzerinde deneyle gerçekleştirilen bütün çalışmalar, Helsinki Bildirgesi’ne (1964) göre yapılmalıdır. Herhangi bir zarar verme ihtimali olan çalışmalarda, katılımcıların bilgilendirilmiş oluru mutlaka alınmalıdır.
* İnsanlar üzerinde gerçekleştirilen her türlü anket ve ölçüme dayanan araştırmalarda, ilgili kurumlardan mutlaka etik kurul izni alınmış olmalıdır.
- Yazarlar bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı olan; intihal, sahtecilik, çarpıtma gibi eylemler içerisinde bulunamazlar.
* Yazarlar aktif katkıları manipüle edecek şekilde haksız yazarlık fiilinde ve daha önce istifadeye sundukları çalışmalar üzerinden mükerrer yayınlarda bulunamazlar. Yazarlar diğer her türlü etik ihlale neden olabilecek eylemlerde bulunmamalıdırlar (Yazarlar, bunun için YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini inceleyebilirler).


- Yayın Politikası ve İlkeleri:
* Dergimizin haziran sayıları için son makale gönderim tarihi 15 Mayıs, aralık sayıları içinse 15 Kasımdır. Bu tarihlerden sonra gönderilen yazılar, dergimizin sonraki sayılarında yayınlanmak üzere değerlendirmeye alınır.
* Dergimizin bir yayın dönemi içerisinde (örneğin Haziran sayısı için) en fazla 15 makale kabul edilecektir.
* Yazarların derginin 1 sayısı için sadece 1 makalesi kabul edilecektir. Aynı sayıda yayımlanmak üzere birden fazla sayıda makale gönderen yazarların çalışmaları kabul edilmeyecektir.
* Derginin 'Kapsam' kısmında belirtilmiş olunan çalışma disiplinlerinin dışındaki bir alanda yazılmış yazılar kabul edilmeyecektir.
* Ithenticate ve Turnitin programları kapsamında dergiler intihal taramasına alınacak ve intihal oranı %20'nin üzerinde yer alan makaleler kabul edilmeyecek veyahut yazara geri gönderilecektir.
* Dergiye gönderilen çalışmalar, özgün olmalıdır. Dergi yönetimi tarafından tespit edilemeyen intihal ve benzeri durumlarda, araştırmanın yayımlanması hâlinde sorumluluk yazar veya yazarlara aittir.
* Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler, daha önce başka bir dergide veya bildiri kitapçığında yayımlanmamışsa yayımlanmak üzere değerlendirmeye alınabilir. Bildiri kitapçığında ya da başka bir yerde yayımlanan yazılar ne sebeple olursa olsun yayımlanmaz. Dergi yönetimi, gönderilen yazıların daha önce başka bir yerde yayımlanıp yayımlanmadığını araştırmak mecburiyetinde değildir. Durumun etik sorumluluğu makale sahibine aittir.
* Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayınlanan çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez.
* Dergiye gönderimi yapılacak çalışma, MS Word ortamında hazırlanmalıdır. Farklı formatlarda gönderilen araştırmalar kabul edilmeyecektir.
* Dergimizde çift kör hakem usulü benimsenmiştir. Çalışmalar, değerlendirilmek üzere ilgili alan editörlerince belirlenen ve alanlarında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlerden ikisinin de olumlu rapor vermesi hâlinde yazı düzenleme için kabul edilir; ancak, hakemlerden birinin olumlu, diğerinin olumsuz karar vermesi neticesinde yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin kararı doğrultusunda yazı kabul veya reddedilir.

.